Pasák holek  (The Pimp)
R: Hans Tintner V: AB, 1929 N: román Pasák holek S: Hans Tintner K: Václav Vích Arch: Julius von BorsodyBohumil Heš H: Werner Fuetterer (Jarda Duschnitz), Josef Rovenský (vorař Jan Chrapot), Božena Svobodová (Chrapotova žena), Ly Corelli (Betka Hejlová), Zdena Listová (Betčina sestra Luisa), Antonie Nedošinská (kuplířka Madame Rosa Riegrová), Vladimír Majer (Busch), Saša Dobrovolná (Luisina babička), Bohumil Heš (Jardův otec), Rudolf Jahelka (kapitán parníku), Jindřich Plachta (vězeň), J. Krejčí (dozorce vězňů), Lili Sturmová (Anna), František Beranský (číšník U staré paní), Novák Josef (3) (tajný), Václav Žichovský (člen společnosti), Robert Ford (hýřil), Olga Augustová (hýřící žena), Jan Svoboda (hýřil) Fo: 35 mm Ve: česká D: La Tricolore Pr: 02.05.1930 © Národní filmový archiv 
 
   Při katastrofě parníku na Vltavě zachrání vorař Chrapot jednoho z pasažérů, Duschnitze, před utonutím a vezme ho k sobě domů. Chrapotova žena Duschnitze ošetřuje, on ji však potom svede. Chrapotové se z tohoto vztahu narodí syn Jarda. Stane se z něj povaleč. Má pletky s lehkými děvčaty a krátce pracuje jako číšník v baru. Za pomoci Betky zřídí noční podnik. Je však policií vypátrán a uvězněn. Betčina sestra Luisa Jardu miluje, ale po smrti babičky se dostává do svízelné situace a u agenta Busche, který se živí podobným způsobem jako Jarda, hledá místo. Když se Jarda po propuštění z vězení dozví, že Busch chce Luisu poslat do Bukurešti, zmaří jeho plány. Smíří se s otčímem, který ho nenáviděl, a ožení se s Luisou, aby mohli společně začít nový život.
   During a catastrophe on a boat on the Vltava, raftsman Chrapot saves one of the passengers, Duschitz, from drowning and takes him home with him. Chrapot's wife nurses him and he reduces her kindness by seducing her. She then bears a son by him, Jarda, however he becomes a tramp. He becomes involved with prostitutes and, for a short while, works as a waiter in a bar. With the help of Betka he sets up a night club. He is, however, pursued by the police and imprisoned. Betka's sister Luisa loves Jarda but, after the death of her grandmother, she finds herself in dire straits and she looks for a job working for agent Busch who lives a similar life to that of Jarda. When, on leaving prison, Jarda discovers that Busch intends sending Luisa to Bucharest, he thwarts his plans. He makes his peace with his father who has despised him until now and he marries Luisa so that they can start a new life together.