Pancéřové auto  (Armoured Car)
R: Rolf Randolf V: Molas-Film, 1929 N: Zet Molas S: Zet Molas K: Georg Muschner Arch: Alexander Hackenschmied H: Carlo Aldini (automobilový závodník Charly Allan), Hans Mierendorff (bankéř Sam Hamilton), Zet Molas (Hamiltonova dcera Bessy), Jack Mylong-Münz (prokurista banky Bob Witt), Jan W. Speerger (vůdce lupičské bandy Nick Houlton), Ida Fuchsová (sekretářka Grace), Carl Walther Meyer (Allanův přítel Frank Douglas), Vladimír Majer (policejní komisař), Jindřich Lhoták (major Talbot), Josef Zezulka (bankovní úředník), Alfred Schlesinger (pokladník v bance), Eduard Šlégl (bankéřův komorník), František Beranský (děda), Roza Schlesingerová (hospodyně bandity Houltona), František Mecera (liliputánský komorník), Václav Pecián (bandita), Emil Dlesk (bandita), Veselý Karel (herec) (bandita), Rakušan (bandita), Ryšavý (bandita), Chlumský (bandita), Cychy (bandita), Jan Pivec (bankovní úředník), Vladimír Řepa (policejní úředník), Bohumil Smola (správce garáží), Werner Pitschau Fo: 35 mm Ve: česká D: Molas-Film Pr: 31.01.1930 © Národní filmový archiv 
 
   Neznámá banda opět přepadla vůz s penězi Evropské banky. Bankéř Sam Hamilton se rozhodne používat napříště k dopravě peněz pancéřové auto. Jako řidiče najme závodníka Charlyho Allana. Allan je pozván k Hamiltonovi na večírek. Uprostřed tance s bankéřovou dcerou Bessy jej bandité přepadnou, srazí k zemi a Bessy unesou. Allan si stačí všimnout poznávacího čísla auta únosců a napíše je prstem do písku. Bessy je zamčena v domku v areálu garáží Nicka Houltona. V pátrání po Bessy pomáhá Allanovi jeho přítel Frank. Allan s Hamiltonem zajdou do Houltonových garáží, aby pronajali pancéřový vůz pro přepravu peněz. Allan k svému překvapení objeví v garážích auto únosců, chce osvobodit Bessy, ale je přemožen a uvězněn. Hamiltonovy peníze přepravuje v pancéřovém autě sám Houlton s úmyslem předstírat, že byl oloupen. Allan, jemuž se podařilo uniknout zlosynům, se zmocní auta a přiveze do banky jak peníze, tak lupiče. Houlton se pokusí o útěk, ale je dopaden. Allan se obejme s Bessy.
   An unknown gang has again broken into a van containing money from the European bank. Banker Sam Hamilton decides to use an armoured car for the next money transport. He hires racing driver Charly Allan as the driver. Allan is invited to Hamilton's house for a party. During a dance with the banker's daughter Bessy he is attacked by bandits, pushed to the ground and Bessy is kidnapped. Allan manages to get down the registration number of the bandits' car and writes it in the sand with his finger. Bessy is locked in a house near a garage belonging to Nick Houlton. Allan's friend Frank helps him in his search for Bessy. Allan and Hamilton go to Houlton's garage to hire the armoured car for the transfer of the money. Allan, to his surprise, finds the kidnappers' car in the garage; he tries to free Bessy but he is overcome by the gang and also imprisoned. Hamilton's money is being transferred by Houlton himself in the armoured car and he intends pretending that he has been robbed. Allan, who has managed to escape from the gang, overpowers the driver and brings back both the money and the robber to the bank. Houlton vainly tries to escape and is caught. Finally Allan takes Bessy into his arms.