Loretánské zvonky  (Bells of the Loretto Church, The)
R: Miroslav J. Krňanský V: Miroslav J.,Krňanský, 1929 N: román Zločin v Loretě S: Lomikar KleinerJosef Adler K: Josef Bulánek Arch: Alois Mecera Ma: Gustav Hrdlička H: Alois Charvát (hostinský Mařánek), Milka Balek-Brodská (Mařánkova žena Háta), Anita Janová (Mařánkova neteř Anděla), Karel Schleichert (starý Pacholík), Jarmila Lhotová (Pacholíkova dcera Marcela), Otto Zahrádka (hejtman), Jan Svoboda (šikovatel Silber), L.H. Struna (četař Prokop Brabec), Miloš Hajský (svobodník Beránek), Václav Pecián (voják Konopásek), Zdena Kavková (Lojzina), Josef Zöllner (zvoník Adam), Magda Škrdlíková (majitelka vinárny), Nora Ferry Fo: 35 mm Ve: česká D: Miroslav J.,Krňanský Pr: 25.10.1929 © Národní filmový archiv 
 
   Hostinský Mařánek a jeho žena Háta pečují o osiřelou neteř Andělu. Stálými hosty v hospodě jsou vojáci. Jeden z nich, Beránek, se do Anděly zamiluje a ochrání ji před šikovatelem Maxem Silberem. Napadne Silbera a je uvězněn. Anděla jde za Beránka prosit, ale Silber se jí chce zmocnit. Jeho úmysl však překazí hejtman. Silber vnikne k Marcele, dceři pijáka Pacholíka, a namluví jí, že její milý Brabec už o ni nemá zájem. Nešťastná dívka Silberovi podlehne. Svědkyně této scény, "Fórová Lojzina", běží do hospody a Brabcovi, který má Marcelu rád, vše vypoví. Když se Marcela dozví, jak ji Silber oklamal, vrhne se do Vltavy. Brabec v zoufalství Silbera probodne a prchne do ciziny. Beránek je propuštěn z vojny a spěchá k Anděle, aby se s ní konečně oženil. (Podle dobového popisku.)
   Publican Mařánek and his wife Háta bring up their orphaned niece Anděla. Most of the regular visitors to their pub are soldiers and one of them, Beránek, falls in love with Anděla and protects her from the non-commissioned officer, Max Silber. He assaults Silber and is imprisoned. Anděla goes to plead on behalf of Beránek, but Silber still wants to get her for himself. His intention is however, thwarted. Silber then finds his way to Marcela, the daughter of the drunkard Pacholík, and makes her believe that her sweetheart, Brabec, is no longer interested in her. The unhappy girl succumbs to Silber's advances. Lojzina witnesses this scene and runs to the pub to Brabec, who still loves Marcela and tells him everything. When Marcela finds out how she has been deceived by Silber she throws herself into the Vltava River. Brabec stabs Silber in desperation and flees abroad. Beránek is released from the army and hurries back to Anděla so that they can finally be married. (According to promotional material issued at the time the film was made.)