Kamarádské manželství  (Open Marriage)
R: Josef Medeotti-Boháč V: Starfilm, 1929 N: Frank Argus S: Frank Argus K: Georg Krause Arch: Alois Mecera H: Jindřich Lhoták (továrník konzul Eduard Rubeš), Suzanne Marwille (Rubešova manželka Marta), Sybill Peach (Rubešova dcera Eva), Ernst Verebes (studující techniky Jiří Havelka), Máňa Ženíšková (švadlenka Květa Zárubová), Olaf Fjord (bankéř Karel Hronek), Theodor Pištěk (Hronkův přítel ředitel Prokop), Václav Norman (dr.Hanuš Bystřický), Jindřich Edl (Hanušův otec profesor Bystřický), Mia Tar (tanečnice Rita), Bronislava Livia (dáma ze společnosti Olga Vyšínová), (Dr.) Švarc (lékař), Filip Balek-Brodský (senátor Bohuslav), Milka Balek-Brodská (manželka senátora Bohuslava), Břetislav Faltys (správce domu Ferdinand Homolka), Ferry Seidl (sluha), Frank Argus (řečník), Vladimír Slavínský (řečník), Leon Ratom (řečník), M. Mayerová (řečník) Fo: 35 mm Ve: česká D: Starfilm Pr: 11.01.1930 © Národní filmový archiv 
 
   V tak zvaném kamarádském manželství, to jest bez uzavření oficiálního sňatku, žijí spolu šťastně Jiří a Květa. Bohatá Květina přítelkyně Eva miluje studenta Hanuše. Po čase zjistí, že čeká dítě. Hanuš se však nemůže ještě oženit, navrhuje proto Evě kamarádské spolužití. Evina rodina tuto nabídku kategoricky odmítne a rychle provdá Evu za bankéře Hronka. Ten v den svatby zjistí Evin stav, ale zůstane s ní, protože ji miluje, a také proto, že nechce vyvolat společenský skandál. Kamarádské manželství Jiřího a Květy musí podstoupit zkoušku: Květa ztratí práci a mladí lidé se jen tak tak uživí. Pro oba páry se nakonec všechno obrátí k dobrému. Eva se zamiluje do vlastního manžela a odmítne Hanuše, který má již zajištěnou existenci a žádá po ní, aby se rozvedla a vzala si ho. Květě a Jiřímu se podaří zlepšit finanční situaci a oba se společně těší na dítě, které Květa čeká. Oba páry pak nezávisle na sobě konstatují, že každé manželství je dobré, je-li v něm vzájemná láska. (Podle dobového popisku.)
   Jiří and Květa live happily together in a kind of open marriage which does not bear the official stamp of matrimony. Květa's wealthy friend Eva is in love with the student Hanuš and some time later discovers that she is expecting his baby. Despite this, Hanuš still does not want to commit himself to marriage and consequently suggests an open marriage. Eva's family categorically reject this solution and hastily marry her off to the banker Hronek. On the day of the wedding Hronek discovers Eva's pregnant state, nonetheless he goes ahead with the wedding because he wishes to avoid a society scandal, but more importantly, because he loves her. Meanwhile, Jiří and Květa's open marriage is put to the test when Květa loses her job and the young couple only just manage to get by. In the end everything turns out for the best for both couples. Eva falls in love with her lawful husband and rejects Hanuš even though he now has a secure lifestyle and persistently asks her to divorce Hronek and marry him. Květa and Jiří's financial situation improves and they both look forward to the arrival of the child that Květa is expecting. Independently, both couples declare that every kind of marriage is good if the love is mutual. (According to promotional material issued at the time the film was made.