Jinak otcové - jinak děti  (The Fathers Do It One Way, the Children Another)
R: Václav Kubásek V: Propagafilm, 1929 H: L.H. Struna (Jeník Vávra), Anita Janová (Mařenka), Edmond Trachta (Toník Votruba), Marie Fingerová (Mařenčina matka), Karel Schleichert (Jeníkův otec), Eduard Malý (starosta) Fo: 35 mm Ve: česká D: Československá delegace prodejců chilského ledku Pr: 00.01.1929 © Národní filmový archiv 
 
   Mařenka miluje chasníka Jeníka, jehož otec se brání novým metodám v zemědělství a neuznává hnojení ledkem. Jeho pole mají malý výnos. Mařenčina matka chce svou dceru provdat za bohatého selského syna Toníka, kterého však Mařenka nemá ráda. Starosta chce mladým lidem pomoci a vyjedná Jeníkovi práci na vzorovém statku v Uhříněvsi, aby poznal nové způsoby práce. Mařenčina matka, aby zabránila schůzkám své dcery s Jeníkem, pošle Mařenku do Prahy na hospodářskou školu. Ale v Praze se mladí lidé pravidelně scházejí. Když se za rok Jeník vrátí do rodné vesnice na Moravě, podaří se mu přesvědčit otce, že hnojení ledkem zvyšuje výnos a vložené náklady se bohatě vyplatí. Mařenčina matka konečně se svatbou své dcery s Jeníkem souhlasí.
   Mařenka loves the young lad Jeník whose father doesn't agree with the new methods involved in agriculture and won't recognise the new saltpetre fertiliser system. His fields have a very small yield. Mařenka's mother wants to marry her off to the rich farmer's son Toník but Mařenka does not want him. The mayor wants to help the young couple and arranges work for Jeník at the model farm in Uhříněves so that he can learn about the modern methods of agriculture. Mařenka's mother, in order to put a stop to her daughter's meetings with Jeník, sends her to Prague to a agricultural school. In Prague the young couple continue to meet. When Jeník returns to his native village in Moravia a year later, he manages to convince his father that saltpetre manure improves production and the money invested is well worth it. Marenka's mother finally consents to the marriage of her daughter and Jeník.