Její pastorkyňa  (Her Stepdaughter)
R: Rudolf Měšťák V: Republicfilm, 1929 N: drama Její pastorkyňa S: Rudolf Měšťák K: Emanuel Smolík Arch: Vilém Rittershain H: Gabriela Horvátová (Kostelnička), Thilde Ondra (Jenůfa), Václav Norman (Števa Burija), Stanislav Sedláček (Števův bratr Laca), Lili Měšťáková (malá Jenůfka), Ludmila Folprechtová (stařenka Burijová), Filip Balek-Brodský (starosta), Milka Balek-Brodská (starostova žena), F.X. Mlejnek (ďábel) Fo: 35 mm Ve: česká D: Republicfilm Pr: 28.02.1930 © Národní filmový archiv 
 
   Po smrti statkáře Buriji se koná dražba jeho majetku. Zchudlá vdova po statkáři Kostelnička se ujme sirotka Jenůfy. Po letech se o dívku, již dospělou, ucházejí Laco a Števa. O posvícení tančí Jenůfa s oběma nápadníky a noc stráví se Števou. Jejich poměr nezůstane bez následku. Števa má jít na vojnu, ale pro opilost není odveden. Jenůfa s vědomím Kostelničky tajně porodí, Števa ji však přesto opouští. Laco by si Jenůfu rád vzal, ale s dítětem ji nechce. Kostelnička, ponoukána ďáblem, Jenůfu uspí a dítě hodí pod led zamrzlého rybníka. Děvčeti pak tvrdí, že dítě zemřelo, a rychle chystá její svatbu s Lacem. Právě když mladému páru žehná kněz, přiběhne stařík se zprávou, že někdo utopil v rybníku děcko. Jenůfa v dítěti pozná svého synka. Kostelnička se ke všemu přizná a starosta se strážníkem ji odvedou. Laco zůstává i nadále s Jenůfou.
   After the death of landowner Burija, his property is put up for auction. The landowner's impoverished widow Kostelnička takes in the orphan Jenůfa. After several years Jenufa grows up and Laco and Števa try to win her affections. Jenůfa dances with both admirers at the village fair but she spends the night with Števa. Their affair leaves Jenůfa pregnant. Jenůfa confides in Kostelnička and has the child in secret. Nevertheless Števa abandons her. Laco would like to marry her but he does not want her with a child. Goaded by the devil, Kostelnička gives Jenůfa a sleeping draught and drowns the baby in the lake under the ice. She then tells the girl that her baby has died and she quickly begins preparations for the wedding with Laco. Just when the priest is giving them his blessings, an old man rushes up with the news that someone has drowned a baby in the lake. Jenůfa recognises her own baby-son . Kostelnička confesses to her crime and the mayor and a policeman lead her away. Laco remains faithful to Jenůfa.