Hříchy lásky  (The Sins of Love)
R: Karel Lamač V: Bratři Deglové, 1929 N: Václav Wasserman S: Václav Wasserman K: Otto Heller Arch: Hanuš Gödert H: Josef Rovenský (herec Ivan Kristen), Marcella Albani (herečka Soňa Kristenová), Gaston Jacquet (ředitel Velkého divadla Eduard War), Walter Rilla (herec Richard Kent), L.H. Struna (kapsář Ferda Štika), Karel Schleichert (starý krčmář), Alois Charvát (ředitel venkovského divadla), Ada Velický (tajemník ředitele venkovského diva), Josef Šváb-Malostranský (venkovský herec), Ludvík Veverka (Warrenův asistent), Bronislava Livia (herečka Mimi Stevensová), Bohumil Kovář (režisér), Jiří Červený (intendant Velkého divadla), Čeněk Šlégl (Warrenův tajemník), Betty Kysilková (nápověda ve Velkém divadle), Vladimír Pospíšil-Born (inspicient ve Velkém divadle), Rudolf Stahl (divadelní asistent), Novák Josef (3) (divadelní asistent), Josef Oliak (herec), Elsa Vetešníková (herečka v inscenaci Liliom), Josef Kobík (divadelní maskér), Theodor Pištěk (policejní komisař), Milka Balek-Brodská (Sonina garderobiérka v divadle), Fráňa Vodička (novinář), V. Český (divadelní sluha), Eduard Ševčík (strážník), Jan Marek (hostinský), Břetislav Heinc (Kentův sluha), Peggy Dvořáková (Sonina komorná), Roza Schlesingerová (recepční v hodinovém hotelu), Václav Žichovský (lékař), Vladimír Majer (strážník v inscenaci Liliom), Gina Hašler (asistent scény), Ernst Waldow (vyšetřovatel) Fo: 35 mm Ve: česká D: Ufa Pr: 25.10.1929 © Národní filmový archiv 
 
   Herec Ivan Kristen a jeho žena Soňa opouštějí venkovské divadlo, aby přijali angažmá ve městě. Soňa vděčí za svou uměleckou kariéru Ivanovi, kvůli zmatku v divadle však zůstane Ivan na rozdíl od Soni bez role. Soňa se stane hvězdou, které se dvoří první milovník Richard Kent. Ivanovo umění je přehlíženo, proto Ivan chce i se Soňou z divadla odejít. Na Kentovu přímluvu však dostane Ivan velkou roli. Aby dokonale poznal psychologii postavy, kterou má hrát, studuje v krčmě nejrůznější lidské typy. Zde se seznámí se s kapsářem Ferdou, který mu nabídne, že pro něho ukradne Sonin dopis Kentovi. Vloupá se do Kentovy vily, zatímco Ivan se ubytuje v protějším hotelu. Dojde k přestřelce a Ivan se dostane do podezření, že Kenta napadl. Ferda po bitce utone v řece. Ivan je považován za mrtvého. Je zoufalý. Navštíví Kenta a dozví se, že v dopise se Soňa s Kentem loučí, protože Ivana nechce opustit. Soňa se náhle vrátí. Ivan se skryje za závěsem, ale zabije se pádem na chodník. Soňa s Kentem odjíždějí, jejich auto se prodírá davem, který se seběhl k mrtvému tělu.
   Actor Ivan Kristen and his wife Soňa leave the provincial theatre to go to work in the city. Soňa has Ivan to thank for her artistic career but, due to the chaotic way the theatre is run, Soňa is given a role but Ivan is left without a job. Soňa becomes a star and is courted by the leading man Richard Kent. Noone appreciates Ivan's talent so he decides to leave the theatre, taking Soňa with him. Kent, however, pulls strings and Ivan grts a big role. In order to prepare psychologically for this role Ivan studies various characters who frequent the pub. Here he meets the pickpocket Ferda who offers to steal Soňa's letter to Kent for him. He breaks into Kent's villa while Ivan moves into the hotel opposite. There is an exchange of gunshots and Ivan is suspected of attacking Kent. Ferda drowns in the river after the attack and Ivan is taken for dead. In despair he visits Kent and learns in the letter that Soňa says farewell to Kent because she doesn't want to leave Ivan. Soňa returns home unexpectedly. Ivan hides behind the curtain but is killed when he accidentally falls down onto the pavement below. Soňa and Kent leave the house, their car has to weave its way through the crowd which has gathered around the dead body.