Erotikon  (Eroticon)
R: Gustav Machatý V: Geem-Film, 1929 N: Gustav Machatý S: Gustav Machatý K: Václav Vích Arch: Julius von BorsodyAlexander Hackenschmied H: Karel Schleichert (hlídač na dráze), Ita Rina (hlídačova dcera Andrea), Olaf Fjord (svůdce Georg Sydney), Theodor Pištěk (Hilbert), Charlotte Susa (Hilbertova žena Gilda), Luigi Serventi (Jean), L.H. Struna (povozník), Milka Balek-Brodská (Andreina teta), Bohumil Kovář (železničář), Beda Saxl (majitel krejčovského salonu), Vladimír Slavínský (krejčí), Bronislava Livia (návštěvnice salonu krásy), Václav Žichovský (majitel obchodu s klavíry), Jiří HronWilly Rösner Fo: 35 mm Ve: česká D: Slaviafilm Pr: 03.01.1930 © Národní filmový archiv 
 
   Za deštivé noci poskytne železniční hlídač nocleh elegantnímu cestujícímu, kterému ujel vlak. Když je hlídač odvolán do služby, zůstane George, jak se cestující jmenuje, s jeho dcerou Andreou v domku sám. Na Andreu mladý světák velmi zapůsobí a ještě téže noci mu dívka podlehne. Ráno George odjede. Andrea po čase zjistí, že čeká dítě. George pokračuje ve městě ve svém nevázaném životě a stýká se důvěrně především s vdanou paní Gildou. Když dostane od hlídačovy dcery dopis, že je těhotná, pošle jí peníze. Andrea odjede do města, aby tam tajně porodila. Dítě se však narodí mrtvé. Andrea se později provdá za muže, který ji zachránil na opuštěné cestě před znásilněním. Andrea mu dala vlastní krev pro nutnou transfuzi po zranění, které mu násilník způsobil. Jednoho dne se náhodou ve společnosti svého manžela setká s Georgem, který ji začne znovu svádět. Záhy se i v mladé ženě probudí znovu dřívější touha, opouští manžela a chce odejít s Georgem. V jeho bytě je svědkem výstupu Gildina muže s Georgem a s hořkostí si uvědomí, že George má další milenky. Žárlivý Gildin muž Georga zastřelí. Andrea se vrací domů ke svému muži, jehož lásky si nyní mnohem víc váží.
   One rainy night a railway station guard offers shelter to an elegant traveller who has missed his train. When the guard is called away the traveller, George, is left alone with his daughter Andrea. The young man of the world makes a big impression on Andrea and that same night the girl succumbs to him. In the morning George leaves. After some time Andrea discovers that she is expecting a baby. George continues to live his carefree life in the city and spends most of his time with the married, Mrs Gilda. When he receives a letter from Andrea saying that she is pregnant, he sends her some money. Andrea leaves for the city to give birth in secret. The child is still-born, however. Andrea later marries a man who has saved her from an attempted rape on a deserted road. She gives him her own blood for a necessary tranfusion after an injury which the assailant had caused. One day, while in the company of her husband, she meets George who tries to seduce her again. Soon the old longing awakens in her and she leaves her husband to go away with George. Gilda's husband comes to George's flat and picks a quarrel with George over his wife. During this scene Andrea bitterly realises that George has otherlovers. In the fit of jealousy Gilda's husband shoots George Andrea returns to her husband