Džungle velkoměsta  (The Jungle of the Big City)
R: Leo MartenMarguerite Viel V: Elekta Journal/Omega Film Paříž, 1929 N: Leo Marten S: Leo Marten K: Václav Vích Arch: Hanuš Gödert H: Claudie Lombard (Marie), Karel Schleichert (Mariin otec), Raymond Guérin (Karel Hobza), Nája Reti (manželka Karla Hobzy), Vladimír Majer (MUC.Čížek), Olaf Fjord (Fedor Fedorovič), Ly Corelli (tanečnice), Eduard Šlégl (lichvář Veider), Marie Ptáková (teta Karla Hobzy), Eman Fiala (detektiv), Miroslav Homola (epizodní role), Jan W. Speerger (muž ve vinárně), Josef Oliak (muž v kavárně) Fo: 35 mm Ve: česká D: Gongfilm Pr: 27.06.1930 © Národní filmový archiv 
 
   "Chudé děvče stane se milenkou darebáka, který ač je číšníkem v nočním lokále, vydává se za ruského hraběte. Tak dostane se děvče do spárů i jeho společníka. Všichni svedou pak mladého manžela, aby otrávil svého otce. Tento tak chce učiniti, vzpamatuje se ale v posledním okamžiku. Po mnoha příhodách octnou se oba darebáci v rukou spravedlnosti a děvčeti zbude jen ulice..." (Citát z dobového tisku.)
   "A poor girl becomes the lover of a rogue who, although a waiter in a night club, pretends to be a Russian count. The girl then also falls into the clutches of his partner. All three of them persuade a young husband to poison his father. He almost commits the crime but comes to his senses at the last minute. After many escapades both rogues find themselves in the hands of justice and there is nothing left for the girl but to walk the streets..." (Quotation from a press release from the time the film was made).