Boží mlýny  (God's Mills)
R: Josef Medeotti-Boháč V: Starfilm, 1929 VV: Karel René Moláček N: román Boží mlýny S: Josef Neuberg K: Josef Bulánek Arch: Alois Mecera Op: Jan Vrba H: Alexander Třebovský (starý sedlák Tomáš Záhoř), Jan W. Speerger (Záhořův starší syn Vondra), L.H. Struna (Záhořův mladší syn Matěj), Gustav Frištenský (kovář Drastil), Anita Janová (Drastilova dcera Nana), Ladislav Desenský (starosta Ziman), Edmond Trachta (Podestát, mladý sedlák), Marie Kučerová (manželka mladého Podestáta), Josef Šváb-Malostranský (farář), Otto Zahrádka (Matějův soused), Karel Schleichert (Hadlásek), Ferry Seidl (sedlák Foukalík), Emil Dlesk (sedlák Bulovec), Filip Balek-Brodský (šenkýř), Luigi Hofman (soudce), František Juhan (sedlák Jírovec), Markéta Maroldová (děvečka), Roza Schlesingerová (nepravá nevěsta), Milka Balek-Brodská (porodní bába), Antonín Frič (advokát), František V. Kučera (sedlák), Josef Sládek (sedlák), Mirko Mencl (sedlák), Josef Kytka (sedlák) Fo: 35 mm Ve: česká D: Starfilm Pr: 22.11.1929 © Národní filmový archiv 
 
   Sedlák Záhoř při soudní při odpřísáhne, že starému Podestátovi vrátil peníze, které si kdysi půjčil. Podestátův syn však dobře ví, že to není pravda. Záhoř hospodaří se syny Vondrou a Matějem. Oba dva se ucházejí o kovářovu dceru Nanu, starší Vondra nakonec souhlasí, aby si ji vzal Matěj. Koná se velkolepá svatba. Ukáže se, že Matěj není úspěšným hospodářem. Nana se sblíží s Vondrou. Všichni kromě Matěje to vědí. Nana čeká dítě, neví však, který z bratrů je otcem. Když soused upozorní Matěje na ženinu nevěru, Matěj Nanu málem připraví o život. Vondra zcela zaujme bratrovo místo. Matěj chce odjet do Ameriky. Vondra ho však v noci zabije a za svítání je spatřen, jak zakopává tělo. Starý Záhoř je zoufalý, chce mladému Podestátovi vrátit peníze, ale ten je odmítne. Četníci Vondru odvedou. Starý Záhoř ve stodole zapálí bankovky, které kdysi upřel, a celá stodola vzplane.
   Farmer Záhoř swears in court that he has returned old Podestat the money that he borrowed in the past. Podestat's son, however, knows that this isn't true. Záhoř works with Vondra and Matěj. Both wish to court the blacksmith's daughter Nana. The stronger Vondra finally agrees that Matěj should marry her. A lavish wedding is prepared. Nana finds out that Matěj is not a good farmer and she grows closer to Vondra. Everyone except Matěj knows this. Nana is expecting a baby, but she doesn't know who the father is. When a neighbour tells Matěj of Nana's infidelity, he nearly kills her. Vondra has taken completely his brother's place. Matěj wishes to leave for America. However, Vondra kills him during the night and is seen burying the body at dawn. Old Záhoř is desperate, he wants to return joung Podestat his money but the latter refuses it. The gendarmes take Vondra away. In his barn old Záhoř burns the banknotes he had once denied he had and the building goes up in flames.