Andělíčkářka  (The Abortionist)
R: Oldřich Kmínek V: Oldřich,Kmínek, 1929 N: román Já jsem vinna! S: Oldřich Kmínek K: Josef Brabec H: Anita Janová (Helena Rottrová), Václav Norman (malíř František Král), Josef Rovenský (nadlesní Rýza), Antonie Nedošinská (porodní bába Marie Doudlebová), Milka Balek-Brodská (Helenina teta paní Rozamová), Bronislava Livia (modelka Máňa), Karel Schleichert (Helenin otec) Fo: 35 mm Ve: česká D: Primus Pr: 31.01.1930 © Národní filmový archiv 
 
   Venkovská dívka Helena se zamiluje do malíře malujícího ve vesnici přírodní scenérii a při večerní schůzce podlehne jeho svodům. Malíř odjede, ale brzy pozve Helenu do Prahy, kde se znovu milují. Potom se Helena vrátí k nemocnému otci a odmítá vytrvalé námluvy lesního Rýzy. Po čase zjistí, že je těhotná. Protože ví, že si ji malíř nevezme, navštíví tetu, která ji odvede k andělíčkářce. Když se dívka po potratu dostane domů, otec již nežije. Zištná teta využije příležitosti, nastěhuje se k Heleně a přemluví ji, aby si vzala Rýzu. Po svatbě ji teta i andělíčkářka vydírají a dokonce ji násilím zbaví dítěte, které čeká s manželem. Malíř se vrátí do vesnice a pokusí se Helenu znovu svést. Když za ním přijede jeho modelka a milenka a zjistí jeho plány, zastřelí ho. Teta s andělíčkářkou mezitím obdržely obsílku k soudu. Zoufalá Helena se přizná mužovi ke své minulosti. Ten je nešťastný, ale nakonec své ženě velkoryse odpustí.
   Country girl Helena falls in love with an artist painting the local village scenery and one evening she lets herself be seduced by him. The artists leaves but soon invites Helena to Prague where they make love again. Helena then returns home to her sick father and refuses the constant attentions of the gamekeeper Rýza. After some time she realises that she is pregnant. Since she knows that the artist will not marry her, she goes to visit her aunt who takes her to an abortionist. When the girl returns home after the abortion she discovers her father has died. The opportunist aunt sees her chance and moves in with Helena and persuades her to marry Rýza. After the wedding she is blackmailed by her aunt and the abortionist and she even loses the child she is expecting with her husband. The artist returns to the village and tries to seduce Helena again. When his model and lover comes to him and discovers his plans, she shoots him. The aunt and the abortionist have been summoned to the court. The wretched Helena admits everything to her husband about her past. He is sad about what has happened but in the end he forgives her.