Adjunkt Vrba  (Vrba the Clerk)
R: Miroslav J. Krňanský V: Fortuna Film, 1929 N: román Adjunkt Vrba S: Smrž Karel (2) K: Otto Heller H: Karel Lamač (adjunkt Karel Vrba), Karel Hašler (nadlesní Mařan), Jarmila Lhotová (Mařanova manželka Božena), Darja Hajská (služebná u nadlesního), Karel Schleichert (hajný Ryzka), Karel Kulhánek (kočí Jakub), Bohumil Kovář (karbaník), Jindřich Fiala (kibic), Luigi Hofman (lékař), Jan Marek (pytlák), Emil Dlesk (pytlák) Fo: 35 mm Ve: česká D: Fortuna Film Pr: 13.12.1929 © Národní filmový archiv 
 
   Nadlesní Mařan žije s manželkou Boženou v myslivně na samotě. Je spokojen s prací i s manželstvím. Jeho o hodně mladší žena však tajně touží po vzrušujícím životě. Její touhu podněcuje ještě více mladý adjunkt Vrba, který byl Mařanovi přidělen ku pomoci. Vrba se zakrátko po svém příchodu do Boženy vášnivě zamiluje a ani ona nezůstane lhostejná k jeho lásce. Jednoho dne je Vrba postřelen pytlákem a Božena ho po dobu nemoci pečlivě ošetřuje. Ve chvílích, kdy jsou oba mladí lidé sami, přemlouvá Vrba Boženu, aby s ním odešla. Mařan se o Vrbově lásce dozví od pytláků, nemusí však zasahovat. Božena se sama rozhodla a Vrbovu lásku odmítla, neboť nemohla zapomenout, že Mařan se s ní oženil bez ohledu na její chudobu. Vrba požádá o přeložení a Mařan mu na rozloučenou věnuje dýku. Kdysi se s ní probodl muž, který svedl přítelovu ženu. Vrba odchází a do myslivny se navrací klid a tiché vyrovnané štěstí.
   Head forester Maran lives with his wife Bozena in a remote gamekeeper's lodge. He is satisfied with his work and with his marriage. His much younger wife, however, secretly longs for an exciting life. Her longing is fired even more by the young clerk Vrba who is hired to assist Maran. Vrba falls passionately in love with Bo§ena and she responds to his love. One day Vrba is shot by a poacher and Bozena carefully tends him for the period of his sickness. When the two young people are alone, Vrba tries to persuade Bozena to leave with him. Maran learns of Vrba's love from the poachers, but he does not have to do anything about it. Bozena herself decides to reject Vrba's love for she cannot forget that Maran took her for his wife without regard for her poverty. Vrba asks to be transferred and Maran gives him a dagger as a leaving present. He once stabbed someone with it who had seduced his friend's wife. Vrba leaves and once more the gamekeeper's lodge is filled with calm and quiet contented happiness.