Zpovědnice  (The Confession Box)
R: Norbert Mašek V: Normafilm, 1928 N: novela S: Norbert Mašek K: Jaroslav Švalb H: Pavel Rón (spisovatel), Isida Pruszińská (Laura), Norbert Mašek (malíř), Anka Pulkrábková-Podhorová (komorná), Vilém Vraný (kněz), K.O. Randa (starý sluha), Karel Freytag (mladší sluha) Fo: 35 mm Ve: česká D: Gea-Film Pr: 12.04.1929 © Národní filmový archiv 
 
   Filmový režisér dokončuje scénář. Do zahrady jeho vily přicházejí herci. První strana scénáře s názvem: Zpovědnice. V ambitu kláštera se procházejí dva přátelé, malíř a spisovatel. Spisovatel chce příteli předvést tajemství ozvěny v klášterním ambitu. Zaslechne přitom část zpovědi a pochopí, že to je jeho žena, kdo se zpovídá z nevěry. Přátelé odcházejí z kláštera, za nimi jde tajemná žena se závojem. Spisovatel přichází do ložnice - pod pokrývkou se rýsuje mužská postava. Vypráví své ženě, že zaslechl její zpověď. Vyzve neznámého muže, aby situaci řešil čestně... Ozve se výstřel, žena se vrací do ložnice. Mrtvý muž je spisovatelův přítel malíř. Spisovatel ujistí svou choť, že jen zkoušel svůj nový browning, klíč od ložnice svěří komorníkovi a se svou ženou odjíždí. - V zahradě režisérovy vily sedí u stolu herci a dočítají scénář.
   A film director is finishing his screenplay. The actors enter the garden of his villa. The first page of the script bears the title: The Confession Box. Two friends, an artist and a writer are walking in the cloisters of a monastery. The writer wants to demonstrate to his friend the mystery of the cloister echoes. In so doing he overhears part of a confession given by a woman and he relises that the voice is his wife's as she confesses to infidelity. The friends leave the monastery, followed by a mysterious woman in a veil. The writer goes into his bedroom - a man's shape is outlined under the bedclothes. He tells his wife that he had heard her confession. He commands that the unknown man resolve the situation with honour... A shot rings out and the woman goes back into the bed chamber. The dead man is his friend, the artist. The writer assures his wife that he was only trying out his new Browning, he gives the key of the bedroom to the valet and he desparts with his wife. - The actors are sitting round a table in the director's garden reading the end of the screenplay.