Známosti z ulice  (Acquaintances from the Street, A)
R: Josef Medeotti-BoháčAlwin Neuss V: AB, 1928 N: Jaroslav Menčík S: Jaroslav Menčík K: Otto Heller Arch: Alois Mecera H: Theodor Pištěk (komerční rada Urban), Božena Svobodová (Urbanova žena Otýlie), Kitty Barling (Urbanova dcera Zdenka), Hilde Maroff (Otýliina společnice Ema), Nino Constantini (Urbanův synovec Florián Krauseminz), Werner Pitschau (Jaroslav Klement), Václav Žichovský (Klementův strýc továrník), André Mattoni (Klementův přítel Vladimír Skála), Rosa Monetti (Vladimírova matka Marketa Skálová), Jan Richter (správce Zelenka), Antonie Nedošinská (Zelenkova žena), Máňa Ženíšková (Zelenkova dcera Máňa), Jiří Hron (Zelenkův syn Václav), Hugh Douglas (Alfréd Šnajdr alias baron Freddy), Jindřich Plachta (Urbanův sluha), Filip Balek-Brodský (svatební host), Milka Balek-Brodská (manželka svatebního hosta), Jindřich Lhoták (lékař), Rudolf Stahl (detektiv), Frank Argus (inspektor), Jindřich Edl (vyšetřující komisař), Betty Kysilková (žena na "čertově kole" v Edenu), Eduard Šlégl (sluha na svatbě) Fo: 35 mm Ve: česká D: Starfilm Pr: 11.01.1929 © Národní filmový archiv 
 
   Zdenka, dcera bankéře Urbana, a její přítelkyně Máňa se seznámí se synovcem továrníka Jaroslavem Klementem a dělníkem Vladimírem Skálou. V neděli jdou všichni do zábavního parku. Máňa netuší, že Jaroslav je zámožný muž, zato Vladimír ví, že Zdenka je z bohaté rodiny, a velmi tím trpí. Večírek ve vile Urbanových přeruší Zdenčina matka, která přátele své dcery vykáže z domu. Zdenka se přizná, že miluje Vladimíra, matka však její lásce nepřeje. Společnice paní Urbanové, Ema, se v baru baví s falešným baronem. Skončí na policejní stanici, odkud se dostane teprve s pomocí Mánina bratra Václava. Za tuto službu pak odmění Václava svou přízní. Jaroslav má převzít vedení továren a oženit se. Svatba se koná v prostém bytě Mániných rodičů. Odtud Jaroslav zavede hosty do své vily. Teprve teď může požádat Urbanovy o Zdenčinu ruku pro svého přítele Vladimíra, který se má stát jeho společníkem.
   Zdenka, the daughter of the banker Urban, and her friend Máňa, make the acquaintance of the nephew of factory owner, Jaroslav Klement and the workman Vladimír Skála. On Sunday they all go to the amusement park. Máňa is not aware that Jaroslav is a wealthy man while Vladimír knows that Zdenka comes from a rich family and this causes him much concern. A party in the Urban's house is broken up by Zdenka's mother who orders her daughter's friends out of the house. Zdenka admits that she loves Vladimír, but her mother will hear nothing of it. A companion of Mrs. Urban, Ema, is chatting in the bar to a man who claims to be a baron. She ends up at the police station where she is rescued by Máňa's brother Václav. For this service, Václav is rewarded with her favour. Jaroslav is to take over the factory and get married to a suitable wife. The wedding takes place in the simple flat of Máňa's parents. From here Jaroslav takes his guests to his villa. It is only now that he can ask the Urbans for Zdenka's hand in marriage for his friend Vladimír who is now to become his partner.