Veterán Votruba  (Veteran Votruba)
R: Hans Otto Löwenstein V: Meteorfilm/Ottol-Film/Michelezzi-Film, 1928 N: novela Spitzenhöschen und Schusterpech S: Hans Otto LöwensteinLeopold Krenn K: Georg MuschnerHans Androschin Arch: Stefan WesselyArthur Berger H: Hans Moser (veterán Votruba), Milka Balek-Brodská (domácí Piskáčková), Jan W. Speerger (Piskáčkové syn Bedřich), Antonie Nedošinská (Votrubová), Mary Kid (Votrubova neteř Anička), Albert Paulig (Roubíček), Jindřich Plachta (veterán), Josef Šváb-Malostranský (veterán), Jan Richter (veterán), Jindřich Fiala (veterán), Igo SymLizzi NatzlerFritz SpiraJulius SzöreghiMizzi GrieblTrude CollinClementine PlessnerLudwig StärkViktor FranzKarl Hans Leiter Fo: 35 mm Ve: česká D: Meteorfilm Pr: 07.12.1928 © Národní filmový archiv 
 
   Ševcovský mistr Votruba je hejtmanem spolku vojenských veteránů, ale doma je pod pantoflem. Jedovatý jazyk jeho ženy je postrachem pro celé okolí, domácí Piskáčkovou nevyjímaje. Votrubova neteř Anička se schází s Bedřichem, synem Piskáčkové, která má však v plánu Bedřicha bohatě oženit. Anička pracuje v závodě na výrobu dámského prádla, kam často chodí pan Roubíček, jemuž se Anička líbí. Jednoho dne nakoupí Roubíček větší množství dámského prádla s podmínkou, že mu Anička nákup přinese do bytu. Anička musí uposlechnout. Navíc ji paní domácí uvidí vcházet do Roubíčkova domu. Za chvíli o tom ví celý dům a paní Votrubová se za Aničkou vypraví. Přijde právě včas, aby odehnala dotěrného Roubíčka. Pozná v něm dlouho hledaného podvodníka Krečmana, který připravil Aniččina otce o celý majetek. Roubíček z obavy před odhalením přenechá Aničce dům a ještě slušný obnos. Paní domácí se s paní Votrubovou usmíří a Bedřich si konečně může Aničku vzít. (Podle dobového popisku.)
   Master shoe-maker Votruba is the sheriff of a company of military veterans but at home he is very much under his wife's thumb. The poisonous tongue of his wife is the terror of the whole neighbourhood, not excluding the caretaker Mrs Piskáčková. Votruba's niece Anička is seeing Bedřich, the son of Mrs Piskáčková, however the latter intends to marry him off to a rich girl. Anička works in a women's lingerie factory which is often visited by Mr Roubíček who is very fond of Anička. One day he buys a large amount of lingerie on the condition that Anička brings the purchase to his flat. Anička has to obey. What is more, the landlady sees Anička going in to the Roubíček's house. Soon the whole house knows about it and Mrs Votrubová goes to see her. She arrives just in time to drive away the obtrusive Roubíček. She recognises in him the long wanted crook Krečman who had stolen all the property belonging to Anička's father. Roubíček fears that he will be found out so he offers Anička the house and some money besides. The landlady becomes reconciled with Mrs Votrubová and Bedřich can finally marry Anička. (According to promotional material issued at the time the film was made.)