Ve dvou se to lépe táhne  (The Going's Better with Two)
R: Svatopluk Innemann V: Elekta Journal, 1928 N: humoreska Ve dvou se to lépe táhne; Zdeněk Matěj Kuděj S: Svatopluk InnemannFrantišek Horký K: Václav Vích Arch: Alois Mecera H: Ferenc Futurista (Matěj Kuděj), Jára Kohout (Jaroslav Hašek), Novák Josef (3) (Čechoameričan milionář Pitlík), Bronislava Livia (Pitlíkova neteř Norma Líná), Mario Karas (podvodný nápadník Ludvík), Slávka Tauberová (továrníkova dcera), Rudolf Nížkovský (továrník), Josef Kobík (hospodský), Vojta Merten (hospodský v čapce), Antonín Šolc (spící hospodský), Josef Loskot (karbaník), Alois Dvorský (hladový pensista), Ada Karlovský (komorník), Jindřich Plachta (starosta města), František Černý (člen městské rady), Vladimír Slavínský (člen městské rady), Přemysl Pražský (policejní komisař), Václav Pecián (četník), Jindřich Fiala (žalářník), Josef Zezulka (strážník), Fanda Mrázek (podomek ve vile) Fo: 35 mm Ve: česká D: Elekta Journal Pr: 11.09.1928 © Národní filmový archiv 
 
   Spisovatel Matěj Kuděj se vzhledem ke své tíživé finanční situaci rozhodne opustit město a vydá se s přítelem Jaroslavem na venkov. Při své bezcílné cestě potkají bohatého továrníka a jeho dceru se snoubencem Ludvíkem. Továrníka okamžitě zaujme neobyčejný smysl pro humor obou spisovatelů, Jaroslav je zase oslněn půvabem jeho dcery. Před návratem do města jí napíše dopis, ve kterém se jí vyzná ze svých citů. Na nádraží se Matěj a Jaroslav seznámí s panem Pitlíkem - bohatým Čechoameričanem - a jeho neteří Normou. Ten je oba pozve do své vily. Tam Matěj s Jaroslavem zjistí, že pan Pitlík je továrníkovým dlouholetým přítelem. V noci se stanou náhodou svědky krádeže šperků a usvědčí pachatele - snoubence továrníkovy dcery Ludvíka. Po této trapné příhodě se všichni rozcházejí, ale zanedlouho se opět setkávají na maškarním plese, kde se Jaroslav odhodlá požádat o ruku továrníkovy dcery. Film končí svatbou. Matěj dostane od Pitlíka peníze.
   The writer Matěj Kuděj is having financial problems and he decides to leave town and go with his friend Jaroslav to the country. They set off without any particular destination in mind and, on the way, they come across a rich factory-owner and his daughter accompanied by her fiancé Ludvík. The factory-owner is immediately enchanted by the two writers' unusual sense of humour; Jaroslav, in turn, is captivated by the charm of his daughter. Before their return to town, he writes her a letter in which he tells her of his feelings. At the station Matěj and Jaroslav become acquainted with Mr Pitlík - a rich Czech-American - and his daughter Norma. He invites them both to his villa. There, Matěj and Jaroslav discover that Mr Pitlík is a life-long friend of the factory owner. During the night they are witness to a jewel theft and they identify the perpetrator - it is the fiance of the entrepreneur's daughter, Ludvík. They leave soon after this embarrassing incident but again meet up at a masked ball where Jaroslav intends asking for the hand in marriage of the factory owner's daughter. The film ends with a wedding and Matěj receives some money from Pitlík.