V blouznění (Když v hnízdo dechne mráz...)  (In delirium (When Frost Creeps into the Nest...))
R: Josef Kokeisl V: Josef,Kokeisl/Filmindustrie, 1928 N: Karel Driml K: Jan Stallich Arch: Alois Mecera H: Roman Roda-Růžička (Jan, otec rodiny), Bronislava Livia (Janova žena Julinka), Marie Polanová (dítě), Věra Bejčková (dítě), Václav Žichovský (lékař), Ludvík Bošina (soudní vykonavatel), Rudolf Stahl (advokát), Viktor Věrný (hajný) Fo: 35 mm Ve: česká D: Josef,Kokeisl Pr: 21.06.1928 © Národní filmový archiv 
 
   Jan, který pracuje v lese jako odhadce kulatiny, se vrací domů. Na zahradě domku, který si koupil na dluh, se raduje s ženou a dětmi. Odmítne nabídku na pojištění. Jednoho podvečera cestou z práce v lese upadne. Jeho žena Julinka se vydá spolu s hajným Jana hledat. Najdou ho zraněného ve sněhu. Těžce nemocný Jan se loučí s dětmi, umírá. Po pohřbu soudní vykonavatel zabavuje takřka veškerý majetek ? U Janova lůžka stojí lékař a konstatuje, že krize byla překonána. Jan vstane: jeho strašný horečnatý sen o smrti je mu varováním. Při domácí práci nalezne dopis od pojišťovny s nabídkou, kterou dříve tak lehkomyslně odmítl.
   Jan, who works in the forest as a valuer of round wood, is on his way home. He is playing in the garden with his wife and children in front of the house which he had bought as part of a mortgage system. He refuses an offer of insurance. One day towards evening, he falls down on his way home from work. His wife Julinka and the gamekeeper go out to look for him. They find him lying wounded in the snow. Jan is badly wounded, he is dying as he says farewell to his children. After the funeral the court confiscates all the family's property ? A doctor stands at Jan's bedside and tells him that he has overcome the worst. Jan gets up: his terrible feverish dream about death has been a warning to him. When he is tidying up the house he finds the letter from the insurance office with the offer that he had so blithely rejected before.