Pohorská vesnice  (Mountain Village)
R: Miroslav J. Krňanský V: Fišerfilm, 1928 N: román Pohorská vesnice S: Václav Wasserman K: Josef Bulánek Arch: Vilém Rittershain H: Fred Bulín (dráteník Jano), Ivan Frank Kubišta (hrabě Hanuš Březenský), Božena Svobodová (matka hraběte Březenského), Melita Jelenská (komtesa Jelena), Marie Počepická (bába), Marta Trojanová (bábina vnučka Dorla), Václav Wasserman (bábin syn slepý Joza), Edmond Trachta (Petr), L.H. Struna (Pavel Srna), Karel Schleichert (strýc Pavla Srny pašerák Sršán), Josef Rovenský (krčmář Michl), Mary Jansová (číšnice Líza), Eduard Malý (drotár Míča), Josefina Orlická (Manka), Jan Svoboda (lupič), Jan Marek (lupič), Karel Kréman (lupič), Václav Pecián (selský synek Ondra), Darja Hajská (selské děvče Kačena), Luigi Hofman (celník), Antonín Vaverka (děda Bor), Eduard Šlégl (zchudlý šlechtic), Robert Ford (zchudlý šlechtic), Břetislav Heinc (komorník), Anna Opplová (matka Pavla Srny), Vladimír Smíchovský Fo: 35 mm Ve: česká D: Fišerfilm Pr: 02.11.1928 © Národní filmový archiv 
 
   Hrabě Březenský veze s sebou na svůj statek dráteníka Jana. Přenocují v hospodě, kde je ráno přepadnou lupiči. Matka hraběte žije na statku s neteří, komtesou Jelenou, která hraběte miluje. Jano se zase uchází o půvabnou Dorlu z blízké vesnice. Miluje ji však také Pavel, synovec pašeráka Sršána. Janovy námluvy zvyšují Pavlovu žárlivost. Sršán se spolčí s jedním z banditů, kteří přepadli v hospodě hraběte, a chystají spolu novou akci. Při májové slavnosti oznámí stará hraběnka Jelenino zasnoubení s Březenským a ten požádá o Dorlinu ruku pro Pavla. Sršán chce využít slavnosti k přepadení hraběte, je však i s kumpány Pavlem odhalen. Při zneškodnění bandy je smrtelně zraněn Jano, který bránil hraběte svým tělem. Na podzim se pak konají dvě svatby - hraběte s komtesou Jelenou a Pavla s Dorlou.
   Count Březenský brings the tinker Jano back with him to his estate. On the way they spend the night in an inn where they are attacked by robbers. The mother of the count lives on the estate with her niece, the comtesse Jelena, who loves the count. Jano is enchanted by Dorla from the neighbouring village. However, Pavel, the nephew of the smuggler Sršán, also loves her. Jano's attentions cause Pavel's jealousy. Sršán gangs up with one of the bandits who attacked the count at the inn and, together, they organise another robbery. During the spring day celebrations, the old countess announces Jelena's betrothal to Březenský and he asks for Dorla's hand on Pavel's behalf. Sršán intends to make use of the spring day distractions to attack the count, however, he and his gang are discovered by Pavel. During a struggle with the gang, Jano is shot as he protects the count with his own body, and he dies. In the autumn, however, two weddings take place - the count with the comtesse Jelena and Pavel with Dorla.