Podskalák  (The Man from Podskalí)
R: Přemysl Pražský V: Bratři Deglové, 1928 N: divadelní hra Podskalák S: Přemysl PražskýVítězslav Nezval K: Václav VíchJosef BulánekP. Mařík H: Theodor Pištěk (zedník Saturnin Brambor), Antonie Nedošinská (Bramborova žena Aurelie), Máňa Ženíšková (Bramborova dcera Boženka), Jan W. Speerger (Václav Dvořák), Ella Voldánová (Václavova matka), Jan Sviták (plavčík Tonda), Karel Hruška (mastičkář Angrešt), Filip Veit (bankéř Sommerfeld), Melita Jelenská (bankéřova dcera Lea) Fo: 35 mm Ve: česká D: Degl a spol. Pr: 15.03.1929 © Národní filmový archiv 
 
   Boženka, dcera zedníka Brambora z Podskalí, a Václav, nemanželský syn chudičké Dvořákové, se mají rádi. Boženčina matka by však měla raději za zetě někoho bohatšího. Václav narukuje na vojnu a než se vrátí domů, jeho matka zemře. Mastičkář Angrešt se u Dvořákové zmocní dopisů, které dokazují, že Václavovým otcem je bankéř Sommerfeld. Václav se ubytuje u Bramborů. Ti vyhrají na los veliké peníze, což je pro Boženčinu matku dalším popudem k tomu, aby našla pro dceru výhodnějšího, dobře situovaného ženicha. Brambor zjistí Václavův pravý původ. Vyhledá bankéře a žádá pro Václava finanční odškodnění. Bankéřova žena se o všem dozví a přiměje svého muže k zajištění Václavovy budoucnosti. Václav se pak s požehnáním nastávající tchyně s Boženkou zasnoubí. (Podle dobového popisku.)
   Boženka, the daughter of the mason Brambor from Podskalí, and Václav, the son of poor Dvořáková born out of wedlock, have fallen in love. Boženka's mother would rather her daughter married a wealthy man. Václav comenceshis military service. Before he returns home, his mother dies. Angrešt, the quack doctor, on a visit to Dvořáková, discovers letters proving that Václav's father is the banker Sommerfeld. Václav is living with the Brambor family who win a great amount of money on the lottery which again urges Boženka's mother into seeking a more suitable, well-situated husband for her daughter. Brambor then discovers Václav's true identity. He seeks out the banker and demands that he support his son. The banker's wife finds out the truth and encourages her husband to secure Václav's future. Václav can then become engaged to Boženka with his future mother-in-law's blessing. (According to promotional material issued at the time the film was made.)