Páter Vojtěch  (Father Vojtěch)
R: Martin Frič V: Bratři Deglové, 1928 N: román Páter Vojtěch S: Martin Frič K: Otto Heller Arch: Vilém Rittershain H: Josef Rovenský (mlynář Dvorecký), Karel Lamač (Dvoreckého syn Vojtěch), L.H. Struna (Dvoreckého mladší syn Karel), Suzanne Marwille (Frantina), Karel Schleichert (stárek), Eman Fiala (Josífek), Anna Opplová (Josífkova matka), Jindřich Plachta (muzikant), Jaroslav Marvan (starosta obce Josef Knotek), Eduard Šlégl (farář), Němec Karel (2) (hostinský), Jan Richter (policajt Mařánek), Fred Bulín (mladý šlechtic), Josef Kobík (četník), Fiala Karel (2) (představený kláštera), Jindřich Edl (biskup), Mario Karas (novic), Václav Wasserman (novic), Miroslav J. Krňanský (novic), Martin Frič (novic), Willy Ströminger (novic), Milka Balek-Brodská (vesnická drbna), Marie Veselá (vesnická drbna), V. Šmejkal (vojín cizinecké legie), Otto Mecera (vojín cizinecké legie), Machová-Kandertová (abatyše), Ferenc Futurista (hráč na trombon na posvícení) Fo: 35 mm Ve: česká D: Degl a spol. Pr: 01.03.1929 © Národní filmový archiv 
 
   Vojtěchova milá Frantina odjíždí za prací do Prahy. Vojtěch slíbí své umírající matce, že se stane knězem. Jeho bratr Karel má zdědit mlýn. Při posvícení však napadne slabého Josífka a potom prchne ze vsi. S neznámým tulákem se skrývá v lomu. Při odstřelu kamene v lomu tulák zahyne a Karel vymění jeho doklady za své. Vojtěch v semináři stále myslí na Frantinu. Ta se po čase vrátí do rodné vsi a najde nový domov u Vojtěchova otce ve mlýně. Vojtěch je zatím vysvěcen na kněze a po návratu domů zjistí, že Frantina se za mlynáře provdala. Vojtěch stále Frantinu miluje, odolá však svému pokušení přesto, že s ní bývá ve mlýně sám. Vrací se i zpustlý Karel a žádá po otci peníze. Otec ho chce násilím vyhnat a omylem udeří Frantinu sekerou. Vojtěch odjíždí a umírající Frantina mlynáře ujistí, že děcko, které se jí narodilo, je jeho. Za čas se Vojtěch vrací do rodného mlýna za otcem a jeho dítětem.
   Vojtěch's beloved Frantina leaves for Prague to find work. Vojtěch promises his dying mother that he will become a priest. His brother Karel is to inherit a mill. During the village fair, however, he attacks the weak Josífek and flees the village. He hides in a quarry with an unknown tramp. When the tramp dies after an explosion in the quarry, Karel exchanges his documents for his own. Vojtěch still thinks of his Frantina while he is in the seminary. The latter returns to her home village and finds a new home at Vojtěch's father's mill. Vojtěch has been ordained as a priest in the meantime and, on returning home, discovers that Frantina has married the miller. Vojtěch still loves her, but he resists all temptation even when he is alone with her in the mill. The corrupt Karel also returns and asks his father for money. The latter uses violence to try and throw him out but injures Frantina with an axe instead. Vojtech leaves and the dying Frantina tells the miller that the child she has borne is his. After some time Vojtěch returns to the family mill to live with his father and the child.