Mlynář a jeho dítě  (The Miller and His Child)
R: Zet Molas V: Molas-Film, 1928 N: divadelní hra Mlynář a jeho dítě S: Zet Molas K: Ladislav Jůn Arch: Hans Ritschel H: Jan Svoboda (mlynář Rychnovský), Zet Molas (mlynářova dcera Marie), J. Kašpar (mlynářský chasník Konrád Záleský), Antonie Nedošinská (mlynářova sestra Markéta), Roza Schlesingerová (Konrádova matka), Zdeněk Vávra (hrobník Jonáš), Frank Argus (mladý sedlák Jakub), J. Jarow (chasník u mlynáře Rychnovského), Robert Ford (hostinský), Gustav Čech (kněz), Ferry Seidl (hostinský Blažej), Arnošta Záhoříková (Blažejova žena), Emil ŠulcAlfred SchlesingerDarja Hajská (vesnická dívka) Fo: 35 mm Ve: česká D: Molas-Film Pr: 01.11.1929 © Národní filmový archiv 
 
   Sedlák Jakub žádá mlynáře Rychnovského o ruku dcery Marie. Marie si zoufá, protože Jakuba nemiluje. Navíc jejího milého Konráda pomluvili, že nadbíhá mlynářce. Na otcovo přání se Marie rozloučí s Konrádem a odjede do města. Konrád se po jejím odjezdu opije a na hřbitově se mu zjevují duše těch, kteří mají do roka zemřít. Jsou mezi nimi i mlynář a Marie. Mlynář je nemocný a hrobník mu doporučí přikládat si na prsa zem z čerstvě vykopaného hrobu. Mlynář bere zem z hrobu a náhle spatří Konráda. Leknutím klesne k zemi. Marie přistihne Konráda nad ležícím otcem a obviní ho, že se stal příčinou jeho smrti. Záhy umírá i Marie. Konrád jí ještě stihne zahrát její oblíbenou píseň. Pohřební průvod doprovází Marii na poslední cestě.
   Farmer Jakub asks Rychnovsky the miller for the hand in marriage of his daughter Marie. Marie is distraught as she does not love Jakub. Furthermore, Jakub and Rychnovský slander her sweetheart Konrad, saying that he has his eye on the miller's wife. At her father's request Marie says goodbye to Konrad and leaves for the city. After her departure, Konrad gets drunk and, in the graveyard, spirits appear before him of those who will die within a year. Among them is the miller and Marie. The miller is ill and the grave-digger recommends that he rub his chest with earth taken from a freshly dug grave. The miller takes earth from a grave and suddenly runs into Konrad. He falls to the ground in fright. Marie catches Konrad standing over her father's body and accuses him of causing her father's death. Soon afterwards Marie also dies. However, Konrád manages to get to her just before she dies to play her favourite song. A funeral procession accompanies Marie on her last journey.