Kainovo znamení (Ve spárech hříšné ženy)  (The Mark of Cain (In the Clutches of Sinful Women))
R: Oldřich Kmínek V: Interfilm, 1928 N: povídka Vrah S: Oldřich Kmínek K: Josef Brabec Arch: Alois Mecera H: Václav Norman (stavební asistent ing.Jan Rybecký), Josef Šváb-Malostranský (hostinský), Antonie Nedošinská (hostinská), Anita Janová (dcera hostinských Lidunka), Egon Thorn (stavitel ing.B.Frank), Bronislava Livia (Frankova žena Irena), Josef Rovenský (dělník Tuček), Mary Jansová (Tučkova žena Marie), František Mařík (vrchní četnický strážmistr) Fo: 35 mm Ve: česká D: Interfilm Pr: 29.03.1929 © Národní filmový archiv 
 
   Jan Rybecký vypráví v hostinci svůj životní příběh... Kdysi pracoval na stavbě, kde se seznámil s půvabnou Irenou. Domníval se, že je svobodná. Netušil, že je to manželka jeho nadřízeného. Irena se k tomu přiznala, až když na revizi stavby přijel její manžel, inženýr Frank. Záhy poté byl Jan propuštěn. Pracoval pak jako dělník na regulaci řeky a bydlel v rodině hrubého dělníka Tučka. Když jednou Tuček surově bil svou ženu, Jan ji bránil a nešťastnou náhodou Tučka zabil. Byl odsouzen na pět let do vězení. Po odpykání trestu nemohl najít nikde práci. Ujala se ho dcera hostinského Lidunka a šla s ním na stavbu žádat o práci, kterou opět řídil inženýr Frank. Ten poslal Jana do kamenolomu. Jan odolal novým Ireniným svodům, a ta se nakonec svému muži přiznala k svému provinění. Frank požádal o rozvod, Janovi se omluvil a přeřadil ho do projekční kanceláře.
   While sitting in the pub, Jan Rybecký tells his life story...At one point he works on a construction site where he becomes acquainted with the charming Irena. Having presumed her to be single he does not expect to find that her husband is in fact his superior. Irena confesses this to Jan one day when her husband, engineer Frank, comes to inspect the construction site. Soon afterwards Jan is dismissed. Next he works as a labourer on the river and lives with the family of his roughneck fellow labourer Tuček. One day, Tuček brutally beats his wife, Jan steps in to defend her and accidentally kills Tuček. He is sentenced to five years in prison. After serving his time he cannot find work anywhere. Lidunka, the daughter of the landlord takes him in and helps him to apply for a job on the local construction site, which is once again run by engineer Frank. Frank sends Jan to the stone quarry. Jan resists Irena's renewed attempts at seduction and Irena finally confesses to her husband that it had been her misdemeanour in the past and not Jan's. Frank files for divorce, apologises to Jan and promotes him to the Construction Projects Office.