Jménem Jeho Veličenstva (Poprava pěšáka Kudrny)  (In the Name of His Majesty (The Execution of Infantryman Kudrna))
R: Antonín Vojtěchovský V: Pragafilm, 1928 N: divadelní hra Poprava Josefa Kudrny S: Antonín H. Řehoř K: Jaroslav Tuzar H: Jaroslav Průcha (Josef Kudrna), Růža Věchovská-Vojtěchovská (Kudrnova manželka Anna), Josef Skřivan (polní podmaršálek Schwerdtner), Milada Petrovská (Schwerdtnerova žena Žofie), Antonín Nálevka (předseda soudu plukovník Heckendor), Josef Rezler (hejtman Chocenský), Jiří Válek (podplukovník Plevka), Karel Schleichert (posádkový kurát Voneš), Pokorný V. (2) (císař František Josef I.), Rudolf Klásek (žalářník), Antonín Vojtěchovský (šumař), Josef Bek (Kudrnův syn) Fo: 35 mm Ve: česká D: Pragafilm Pr: 31.05.1929 © Národní filmový archiv 
 
   Vypukne první světová válka a čeledín Josef Kudrna se musí jako mnoho dalších mužů rozloučit se svou ženou. Na frontě je raněn, ale brzy je z lazaretu poslán zpět do boje. Při nástupu se Josef dostane do konfliktu s hejtmanem a ten jej uhodí. Vojáci se Kudrny zastanou a vrhnou se na brutálního důstojníka. Josef je zatčen a postaven před vojenský soud. Předseda soudu nezkoumá vinu či nevinu, protože silně protičesky naladěný polní podmaršálek dal předem tajný rozkaz, aby byl Josef odsouzen k trestu smrti. Tento nejvyšší trest má sloužit jako varování českým vojákům. Marně prosí Kudrnova žena s dětmi o milost. Žádosti nevyhoví ani císař. 7. května 1915 je Josef Kudrna popraven. V posledním okamžiku před smrtí vzpomíná na svou rodinu.
   The First World War breaks out and the stableboy Josef Kudrna, like many others, has to say farewell to his wife. He is wounded on the front but soon is sent back into battle after leaving the military hospital. Josef enters into conflict with the officer who attacks him. The soldiers defend Kudrna and assail the officer brutal. Josef is arrested and presented before the court martial. The judge is not concerned with guilt or innocence since the strongly anti-Czech field marshal has given a secret order for Josef to be condemned to death. This highest punishment is meant to serve as a warning to Czech soldiers. Kudrna's wife with her children plead in vain for mercy. Not even the emperor will hear her plea. Josef Kudrna is executed on the 7th of May 1915. Just before he dies, images of his dear family flash past his eyes.