Hřích  (Sin)
R: Karel Lamač V: Bratři Deglové/Hom AG, 1928 N: Hermann KosterlitzWilhelm Kosterlitz S: Hermann KosterlitzHans Wilhelm K: Otto Heller Arch: Vilém Rittershain H: Agnes Petersen-Mozžuchin (Greta Webrová), Josef Rovenský (stavitel Dahl), Suzanne Marwille (stavitelova žena), Vera Schmitterlöw (stavitelova dcera Helenka), Jan W. Speerger (povaleč Robert Merk), Iwan Kowal-Samborski (Helenin snoubenec Petr Kafka), Jindřich Plachta (silvestrovský host), Jan RichterJosef Oliak Fo: 35 mm Ve: česká D: Degl a spol. Pr: 01.02.1929 © Národní filmový archiv 
 
   Greta Weberová zpronevěří peníze a přijde proto o zaměstnání. Je opuštěna svým milencem Robertem Merkem a hledá útočiště u své přítelkyně z mládí, Heleny Dahlové. Přestěhuje se do rodiny Helenina otce, stavitele Dahla. Helena je snoubenkou Petra Kafky, její otec však známosti nepřeje, protože Kafka nemá stálé zaměstnání. Greta svede stavitele Dahla a způsobí tak rodinný rozvrat. Petr Kafka se snaží rodině pomoci, najde si stálé místo a po smrti Heleniny matky se s Helenou ožení. Stavitel Dahl, který se s Gretou přestěhoval do jiného bytu, se v zábavním podniku setká s Merkem a přistihne Gretu, jak Merkovi podstrkuje peníze. Vyvolá hádku, při níž Merka zabije. Je uvězněn a Greta se stává prostitutkou. Po letech vězení se vrací Dahl domů a mladí Kafkovi ho vezmou k sobě. (Podle dobového popisku.)
   Greta Weberová embezzles money and, as a result, loses her job. She is abandoned by her lover Robert Merk and she seeks refuge with her friend from her childhood days, Helena Dahlová. Helena's father, a builder, agrees to let Greta live with the family. Helena is betrothed to Petr Kafka but her father does not welcome the union since Kafka does not have permanent employment. Greta seduces Dahl and causes the breakdown of the family. Petr Kafka tries to help the family, he finds a job and, after the death of Helena's mother, marries Helena. Helena's father, who has moved into another flat with Greta, happens to meet Merk in a club and catches Greta giving Merk some money. A fight breaks out during which Merk is killed. Dahl is imprisoned and Greta becomes a prostitute. After years in prison, Dahl returns home and his daughter and son-in-law take him in to live with them. (According to promotional material issued at the time the film was made.)