Haničko, co s tebou bude?  (Hanička, What Will Become of You?)
R: Nikolaj Larin V: Josef,Kokeisl, 1928 N: Nikolaj Larin S: Nikolaj Larin K: Rudolf Schlesinger Arch: Vilém Rittershain H: Mařenka Zieglerová (domovnice Hedvika Tichá), Alexandra Zorina (dcera domovnice Hanička), Suzanne Marwille (paní domácí Hedvika Bromová), Jaro Hykman (nevlastní syn Bromové Váša), Jindřich Lhoták (Antonín Hartwig, bratr Bromové), Antonie Nedošinská (kuchařka Bromové Dorla), Nina Rachinská (panská u Bromové Marie), Jan Richter (nájemník Šlajs), Roza Schlesingerová (Šlajsová), Luigi Hofman (ctitel paní Bromové), Jolly Rajeva (Vášova snoubenka Ema Trojková), Pavel Trojan (Vášův přítel Karlovský), Fráňa Vodička (policejní komisař), Gustav Hrdlička (host s gramofonem), Jan Pelant (houslista), Anna Opplová (uhlířka) Spol: Gleb Glebov Fo: 35 mm Ve: česká D: Josef,Kokeisl Pr: 09.03.1928 © Národní filmový archiv 
 
   Chudá Hanička vypomáhá své těžce pracující matce šitím na stroji. Matka má však podlomené zdraví a proto přijme domovnictví. Obě se nastěhují do nového bytu a seznámí se s nájemníky. Hanička se sblíží s nevlastním synem paní domácí Bromové Vášou, a ten začne zanedbávat svou snoubenku Emu. Paní domácí napíše bratrovi, že Vášův výhodný sňatek s Emou je ohrožen. Váša dá Haničce peníze na živobytí a odjede s dopisem ke strýci. Domácí postrádá svou briliantovou brož a podezírá Haničku z krádeže. Policie najde u Haničky peníze od Váši, Haničku zatkne a uvězní. Brož se však najde, zachytila se na Vášově šále. Domácí chce přesto matku s Haničkou vystěhovat. Tomu je přítomen i Vášův strýc, v němž Haniččina matka poznává otce své dcery, který ji kdysi opustil. Vše se vyjasní, Vášův strýc proti svatbě nic nenamítá a slíbí Haničce bohaté věno. Se svatbou souhlasí i paní Bromová a snoubenci se šťastně obejmou.
   Poor Hanička helps her struggling mother working on the sewing machine. Her mother is weak in health and so she welcomes the job of porter. Both women move into a new flat and make the acquaintance of the neighbours. Hanička makes friends with the landlady Bromová's step-son, Váša; he then starts to neglect his fiancee Ema. Mrs Bromová writes to her brother to tell him that Váša's convenient betrothal is threatened. Váša gives Hanička some money to help her out and goes off to his uncle's with the letter. The landlady's diamond brooch then goes missing and Hanička is suspected of the crime. The police find the money given to her by Váša, Hanička is then arrested and imprisoned. The brooch is subsequently found, it had got caught up in Váša's carf The landlady, however, still intends to move Hanička and her mother out. Váša's uncle comes to the house and Hanička's mother recognises in him the father of her daughter who had abandoned her. All is explained and Váša's uncle has no objections to the wedding and promises Hanička a rich dowry. Mrs. Bromová also agrees to the wedding and the young couple embrace each other in their happiness.