Filosofka Mája  (Mája the Student of Philosophy)
R: Oldřich Kmínek V: Interfilm, 1928 N: román Filosofka Mája S: Oldřich Kmínek K: Josef Brabec Arch: František X. Čtrnáctý H: Anita Janová (studentka Mája Benešová), Alois Charvát (Májin otec Václav Beneš), Antonie Nedošinská (Májina matka Marie Benešová), Bronislava Livia (studentka Helena Durdisová), Josef Šváb-Malostranský (továrník Karel Čermák), Václav Norman (továrníkův synovec ing.Mojmír Čerm), Jaroslav "Reddy" Půlpán (malíř Soukup), Josef Valenta (dr.Nečesaný), Frank Argus (Májin bratr), Vilém Neubauer (továrník z Karlína), Oldřich Kmínek (vedoucí tkalcovny) Fo: 35 mm Ve: česká D: Interfilm Pr: 31.08.1928 © Národní filmový archiv 
 
   Inženýr Mojmír Čermák se vrací z dlouholetého pobytu v zahraničí domů, aby zde vedl strýcovu tkalcovnu. Cestou se seznámí se se studentkou filozofie Májou Benešovou, která vzbudí jeho pozornost. Také Máju zajímavý mladý muž upoutá. Mojmír se však zatím nechce vázat žádnou známostí. Nejprve chce splnit dávné předsevzetí: nalézt člověka, který dohnal jeho otce k sebevraždě a pomstít se mu za otcovu smrt. Pátrání ho dovede ke jménu Májina otce, obchodníka s látkami. Vstoupí do Benešova podniku jako jeho společník a pokusí se ho obchodně i finančně zcela zničit. Tato situace značně komplikuje Mojmírův a Májin vztah, který se mezitím proměnil ve vzájemnou lásku. Naštěstí Mojmír z nalezeného dopisu pozná, že Benešovi křivdil. Dá proto finanční záležitosti do pořádku a chce odjet znovu do ciziny. Mája mu jeho odjezd rozmluví a oba se rozhodnou pro společný život.
   After many years abroad engineer Mojmír Čermák returns home to take over the running of his uncle's textile factory. On the journey he makes the acquaintance of Mája Benešová, a student of philosophy, whom he finds enchanting. Mája is also attracted to the interesting young man. Mojmír, however, does not want to enter into a serious relationship. He first wants to fulfil an old resolution: to find the man who drove his father to suicide and to avenge his father's death. His quest leads him to Mája's father, a textile merchant. He starts work at Beneš's firm as a partner and tries to destroy his business and financially ruin him. This situation considerably complicates the relationship between Mojmír and Mája, who now love each other. Fortunately Mojmír discovers from a letter that he had wronged Beneš. He therefore puts the latter's finances in order and then intends to go abroad once more. Mája persuades him not to go and both decide to spend the rest of their lives together.