Don Juan  (Don Juan)
V: Propagafilm, 1928 Fo: 35 mm Ve: česká © Národní filmový archiv 
 
   Don Juan, oslněn krásou Elvíry, vyznává jí lásku. Chce políbiti lem jejích šatů. Překvapen jakostí a krásou úboru Elvíry, pozná, že hedvábí na šaty je koupeno v módním domě Ota Kollínský. (Podle cenzurního lístku.)
   Don Juan, dazzled by the beauty of Elvira, tells her of his love and kisses the hem of her dress. He is surprised by the quality and beauty of the Elvira's dress and realises that the silk that the dress was made from was bought in the fashion house of Oto Kollinsky. (According to the censor's certificate.)