Děvče z tabákové továrny  (The Girl from the Tobacco Factory)
R: Václav Kubásek V: Poja Film, 1928 N: román Děvče z tabákové továrny S: Václav KubásekOtomar Schäfer K: Jaroslav Fischer Arch: Vilém Rittershain H: Marie Černá (sirotek Eva), Filip Balek-Brodský (Evin pěstoun, brusič Matěj Rabas), Milka Balek-Brodská (Rabasova žena), Eduard Kohout (Anatol Roden, pán na Vysoké), Pavel Trojan (Anatolův bratr Pavel), Joe Jenčík (houpačkář Tomy), Jindřich Plachta (sluha na Vysoké Luis), Adolf Nettl (komorník), Jan Richter (starosta obce), Helena Montanelli (Anatolova snoubenka Lili), Marie Polanová (společnice na panství Vysoká) Fo: 35 mm Ve: česká D: Karel,Votruba Pr: 11.01.1929 © Národní filmový archiv 
 
   Brusič Rabas a jeho žena se chovají ke schovance Evě jako k nevolnici. Pošlou ji pracovat do továrny na tabákové výrobky, kde ji všechna děvčata kvůli její dobré práci nenávidí. Navíc ji chce dát Rabasová houpačkáři Tomymu. Eva ze zoufalství vloží do krabice s doutníky prosbu o pomoc. Prosbu si přečtou dva bratři z panství Vysoká - Anatol Roden a jeho bratr Pavel. Oba se domluví, že za dívkou pojedou, Anatol sehraje roli nápadníka a Pavel jeho sekretáře. Eva mezitím přišla o práci a když se náhodou setkala s Pavlem, odešla s ním do Vysoké. Do Pavla se zamilovala a on její lásku opětoval. Eva cítila závazek vděčnosti k Anatolovi. Teprve když zaslechla rozhovor obou mužů, pochopila, že jsou bratři, že ji oklamali, a rozhodla se je potrestat. Naléhala na Anatola tak dlouho, aby se vzali, až bratři museli říci pravdu. Teprve potom jim Eva odpustila a přiznala svou lásku k Pavlovi.
   Knife-grinder Rabas and his wife behave to their ward Eva as if she were a servant. They send her to work in a tobacco factory where all the other girls hate her for her diligence. Furthermore, Mrs. Rabas wants to give her to the fairy swings owner Tomy. In despair, Eva puts a plea for help into a box of cigars. This plea is read by two brothers from the estate of Vysoká - Anatol Roden and his brother Pavel. They decide to go to see the girl, Anatol is to play the role of her admirer and Pavel is his secretary. Eva has lost her job in the meantime and when she comes across Pavel by chance, she goes off with him to Vysoká. She falls in love with Pavel and her feelings are returned. Eva feels a certain obligation to Anatol but when she overhears a conversation between the two, she realises that they are brothers, that they deceived her and she decides to punish them. She continues to urge Anatol to marry her so that the brothers have to tell her the truth. Eva then forgives them and confesses her love for Pavel.