Dcery Eviny (Princ z ulice)  (Eva's Daughters (Prince from the Street))
R: Karel Lamač V: Bratři Deglové, 1928 N: Jan S. Kolár S: Helmuth Ortmann K: Otto Heller Arch: Hanuš GödertVictor Trivas H: Anny Ondráková (tanečnice Nina Lavalová), Karel Lamač (malíř Rudolf Romain), Štefica Vidačić (Edita Stettenová), Theodor Pištěk (baron Bihl/epizoda tuláka), Máňa Ženíšková (Marie Santová), Václav Srb (tulák), Albert Paulig (detektiv Harry Pilka), Wolfgang Zilzer (baron Hanuš Stetten), Uli Tridenskaja (Rudolfova matka) Fo: 35 mm Ve: česká D: Degl a spol. Pr: 06.04.1928 © Národní filmový archiv 
 
   Malíř Rudolf Romain, který je zasnouben s Marií Santovou, se zamiluje do tanečnice Niny Lavalové. Tu miluje také mladý baron Hanuš Stetten. Jeho sestra však této lásce nepřeje a chce bratrovi dokázat, že tanečnice má více milenců. Nina se snaží uniknout nepříjemnostem a odjíždí proto s Rudolfem k moři. Detektiv, najatý Hanušovou sestrou, je vypátrá a pošle kompromitující fotografii do Prahy. Žárlivec Hanuš pak přinutí po vzrušujícím výstupu Ninu k návratu domů. Nina se dozví, že Rudolfova matka onemocněla proto, že Rudolf opustil Marii. Uvědomí si, že se nehodí za Rudolfovu ženu, a přemluví malíře, aby se vrátil k Marii. Sama na lásku rezignuje a přijme nabídku ke sňatku barona Bihla, který se jí již dlouho dvořil. (Podle dobového popisku.)
   Artist Rudolf Romain who is betrothed to Maria Santová, falls in love with the dancer Nina Lavalová. She is also loved by the young baron Hanuš Stetten. His sister, however, does not wish this love to come to fruition and therefore tries to prove to her brother that the dancer has other lovers. Nina wishes to escape from this unpleasant situation and so she goes off to the sea with Rudolf. The detective, hired by Hanuš's sister, finds them and sends compromising photographs to Prague. The jealous Hanuš, after an emotional encounter, forces Nina to come home. Nina discovers that Rudolf's mother has fallen ill since Rudolf has left Maria. She realises that she is not suitable as Rudolf's wife and she persuades the artist to go back to Maria. She is herself resigned to her fate and accepts an offer of marriage to the baron Bihl who has courted her for long time. (According to a description of the time)