Cesta k srdci vede žaludkem  (The Way to a Man's Heart is through his Stomach)
R: Václav Kubásek V: Propagafilm, 1928 Hu: archivní – píseň Sana-Fox Fo: 35 mm Ve: česká © Národní filmový archiv 
 
   Čipera má stálé nesváry se svou chotí, protože mu vaří obědy na másle. Čipera se dozví, že nejlepší pečivo je připravované na pokrmovém tuku Sana a sdělí to své choti. Od té chvíle manželka používá Sanu. V domácnosti Čipery zavládne klid. (Podle cenzurní listiny.)
   Čipera has constant arguments with his wife because she keeps cooking with butter. Čipera learns that the best biscuits are made with margarine "Sana". He tells his wife and from that moment uses only "Sana". Thus calm once more reigns in the Čipera's household. (According to the censor's list)