Aféra v Grandhotelu (Sto tisíc Kč odměny)  (The Affair at the Grand Hotel (One Hundred Thousand Crowns' Reward))
R: Edmund HeubergerTheodor PištěkDomenico Gambino V: Lloydfilm/Cando-Film, 1928 N: Edmund Heuberger S: Edmund Heuberger K: Jaroslav BlažekGeorg Muschner Arch: August Rinaldi H: Theodor Pištěk (ředitel hotelu Atlantic), Domenico Gambino (liftboy Fred), Jindřich Plachta (hotelový detektiv Greif), Hilde Jennings (hraběnka z Bergů), Carl Auen (hrabě z Bergů), Hugo Werner-Kahle (kriminální rada dr.Messerschmidt), Eman Fiala (Greifův pomocník), Mirko Bukovský (Greifův pomocník), Hellen Allan (detektivka), Růžena ŠlemrováVladimír MajerCory Bell Fo: 35 mm Ve: česká D: Futurum-Film-Company Pr: 05.06.1929 © Národní filmový archiv 
 
   V hotelu Atlantic se množí krádeže, hostům se ztrácejí peníze i šperky. Ředitel a dozorčí rada najmou proto soukromé detektivy a vypíší odměnu 10.000 marek za dopadení zloděje. Nový liftboy Fred, zamilovaný do pokojské Anetty, chce získat odměnu a pustí se na vlastní pěst do pátrání. Brzy má úspěch: zjistí, že v hotelu kradou muž a žena, kteří jsou zapsáni v recepci jako hrabě a hraběnka z Bergů. Zlodějský párek se chystá k velké krádeži na maškarním plese. Hrabě si domyslí, že je Fred odhalil. Spoutá ho a zavře do sklepa. Na plese pak ukradne drahocenný náhrdelník a prchá s hraběnkou z hotelu. Fred se však obratně zbaví pout, unikne ze sklepa a vydá se za dvojicí. Dostihne ji ve vlaku a zatkne. Dalšího zloděje, jímž je sám ředitel hotelu, dopadne Fredův strýc - kriminální rada, který se předtím do hotelu nastěhoval. Fred, o němž se prokáže, že je strýcovým pomocníkem, získá odměnu a zasnoubí se s Anettou. (Podle dobového popisku)
   There is a lot of thievery going on at the hotel Atlantic, the guests are losing their money and jewels. The manager and his hotel board hire a private detective and set a reward of 10,000 marks for the capture of the thief. The new liftboy Fred, in love with the maid Annette, wants to earn the reward and sets off to find the culprit. He is soon successful, he finds out that a man and a woman registered as count and countess Berg are stealing from the hotel guests. The pair are preparing a big robbery at the masked ball. The count believes that Fred has discovered who they are and has him bound up and locked in the cellar. He then steals a valuable necklace and flees the hotel with the countess. Fred, however, has dexterously freed himself, he runs out of the cellar and makes after the thieves. He catches up with them on a train and arrests them. Fred's uncle, the criminal investigator who had moved into the hotel, catches another thief, the manager of the hotel himself. Fred, who is discovered to be his uncle's assistant, is given the reward and he asks for Annette's hand. (According to a description of the time.)