Ve spárech upíra  (In the Clutches of a Vampire)
R: Květoslava SemonickáTheodor Pištěk V: Květoslava,Semonická, 1927 N: Květoslava Semonická S: Květoslava Semonická K: Jindřich Brichta Arch: Vilém Rittershain H: Fiala Karel (2) (hrabě Wallis), Jindra Hermanová (Wallisova dcera, komtesa Růžena), Jan W. Speerger (ing.Novák), Egon Thorn (baron Leknitz), Máňa Ženíšková (Růženina chráněnka Maryška), Petr Dolan (ing.Herman), Theodor Pištěk (malíř Janko), Lili Bader (koketa Šimůnková), Jindřich Lhoták (pán z Renthalu), Ladislav Desenský (komorník u Wallisů) Fo: 35 mm Ve: česká D: Biografia Pr: 27.01.1928 © Národní filmový archiv 
 
   Baron Leknitz, odmítnutý nápadník komtesy Růženky, se mstí tím, že vydírá jejího otce, který je ve finanční tísni. Růženka se provdá za inženýra Nováka. Ten však brzy po svatbě padne do nástrah prostopášné ženy, Leknitzovy přítelkyně. Růženka se dozví o nevěře svého muže a zhroucená pomýšlí na sebevraždu. Novák si teprve nyní uvědomí svou lehkovážnost a vrací se ke své ženě.
   Baron Leknitz, the rejected admirer of the comtessa Růženka, gets his revenge by blackmailing her father who is in financial difficulties. Růženka later marries engineer Novák. Not long after the wedding the latter falls into the hands of a debauched woman, a friend of Leknitz. Růženka discovers that her husband has been unfaithful and, in despair, contemplates suicide. Only then does Novák realise how foolhardy he has been and he returns to his wife.