Švejk v civilu  (Švejk as a Civilian)
R: Gustav Machatý V: Elektafilm/Hugo-Engel-Film, 1927 N: román Osudy dobrého vojáka Švejka za sv. války; Jacques Bachrach S: Eduard Šimáček K: Viktor Gluck Arch: Alois MeceraHans Ledersteger H: Karel Noll (Josef Švejk), Dina Gralla (Švejkova schovanka Anička), Jiří Hron (Aniččin milý šofér Pavel), Albert Paulig (baron Camra), Renate Renée (tanečnice Lo, baronova milenka), Jan Richter (funebrák Žížala), Josef Rovenský (antoušek Pižla), Robert Ford (ředitel hotelu), Jindřich Fiala (soudce při běžeckých závodech), Josef Hom Fo: 35 mm Ve: česká D: Elektafilm Pr: 23.09.1927 © Národní filmový archiv 
 
   Švejk žije se svými psy v sousedství švadlenky Aničky a společně s pohodným Pižlou a funebrákem Žížalou hodlá se psy obchodovat. Baron Camra daruje prostopášné Lo foxteriéra Hera a auto s řidičem Pavlem. Pižla se Žížalou foxteriéra ukradnou a Camrovi zůstane jen Švejkova navštívenka. Lo se proto s Camrou pohádá a společně s Pavlem odejde ke Švejkovi získat psa zpět. Přitom se marně pokouší Pavla svést. Camra se domnívá, že Pavel je milencem Lo, a sdělí to Aničce, která má Pavla ráda. Rozzlobená Anička chtěla s Pavlem odjet do Karlových Varů, ale Camra využije jejího hněvu a pozve ji na výlet sám. Mezitím foxteriér Hero utekl zpět ke Švejkovi. V hotelu v Karlových Varech se Anička vydává za Camrovu ženu, ale myslí stále na Pavla. Camra si při hře v kasinu udobří rozmarnou Lo. Přichází Švejk s Herem a vsadí do hry psí známku. Camra vše prohraje a Lo se chystá k odjezdu. Švejk vyhraje na psí známku vysokou výhru, Pavel se udobří s Aničkou a společně odjíždějí z hotelu.
   Švejk is living with his dogs next door to seamstress Anička. He decides to get into dog-trading with the easy-going Pižla and the funeral director Žížala. Baron Camra gives the debauched Lo a fox terrier called Hero and a car with a driver called Pavel. Pižla and Žížala steal the dog and Camr is left with Švejk's calling card. Lo then argues with Camr and goes off with Pavel to see Švejk to try to get the dog back. At the same time she also tries to seduce Pavel. Camr believes Pavel is Lo's lover and he tells this to Anička who is in love with Pavel. The furious Anička had wanted to go with Pavel to Karlovy Vary but Camr takes advantage of her outrage and invites her on an excursion himself. Meanwhile the fox terrior has run back to Švejk. In a Karlovy Vary hotel Anička passes herself off as Camr's wife but she is still thinking about Pavel. Camr, during a card game in a casino, once more gains the wanton Lo's favours. Švejk arrives with Hero and places bets with a dog-tag. Camr loses all his money and Lo prepares to leave. Švejk wins a great deal of money with the dog-tag, Pavel makes his peace with Anička and together they leave the hotel.