Sextánka  (Pupil of the Sixth Grade)
R: Josef Medeotti-Boháč V: Karel,Špelina, 1927 N: román Sextánka S: Martin Frič K: Charles Métain Arch: Vilém Rittershain H: Anita Janová (sextánka Stáňa Bínová), Jan W. Speerger (gymnaziální profesor Ivan Sychrava), Josef Rovenský (školník Masopust), Peggy Dvořáková (Karla Valášková, alias Benjamínek), Josef Oliak (Stánin otec), Marie Oliaková (Stánina matka), Jiří Sedláček (MUDr.Mrázek), Milka Balek-Brodská (ředitelka školy), Jiří Hron (technik Mírný), Eman Fiala (zastupující profesor francouzštiny), Saša Dobrovolná (matka profesora Sychravy), Bronislava Livia (profesorka dějepisu Zyková), Božena Svobodová (třídní profesorka sexty slečna Mar), Frank Argus (profesor), Jára Sedláček (lékárník), Filip Balek-Brodský (hlídač v parku), Jaroslav Menčík (zjevení ďábla), Josef Kobík (strážník), Václav Žichovský (lékař) Fo: 35 mm Ve: česká D: Jan,Kyzour Pr: 21.02.1928 © Národní filmový archiv 
 
   Do dívčího gymnázia nastupuje nový učitel francouzštiny, elegán Ivan Sychrava. Celá sexta je jím okouzlena, nejvíce Stáňa Bínová. Děvčata se rozhodnou Sychravu navštívit. Cestou domů je Stáňa nešťastnou náhodou sražena vozem doktora Mrázka. Mrázkovi se Stáňa zalíbí a pošle jí do školy milostný dopis, který vzbudí velkou pozornost ředitelky i učitelského sboru. Stáňa Mrázka písemně odmítne. Sychrava onemocní, přestane docházet do školy a Stáňa ho tajně navštěvuje. Její prospěch se zhoršuje. Sychrava odjíždí. Je jmenován vedoucím expedice do francouzských koloniálních osad a v Paříži se podrobí oční operaci. Zoufalá Stáňa chce spáchat sebevraždu, ale v poslední chvíli ji zachrání doktor Mrázek, který se mezitím sblížil s její spolužačkou Benjamínkem. Mrázek napíše Sychravovi, aby se urychleně vrátil. Sychrava přijde za šťastnou Stáňou do nemocnice. Koná se dvojnásobná svatba: Sychrava si bere Stáňu a Mrázek Benjamínka.
   A new teacher, the elegant Ivan Sychrava, starts work at a girl's grammar school. The whole of the sixth grade is enchanted by him, most of all Stáňa Bínová. The girls decide to visit Sychrava at home. On her way home Stáňa is injured in an accident caused by a car owned by Dr Mrázek. Mrázek grows fond of Stáňa and he sends her a love letter addressed to her school which attracts the attention of the headmistress and the staff. Stáňa writes a letter to Mrázek rejecting him. Sychrava falls ill and stops going to the school; Stáňa visits him in secret. However, her advantage over the other girls is shortlived. Sychrava leaves town. He is appointed leader of an expedition to French colonial settlements and in Paris he undergoes an eye operation. The desperate Stáňa tries to kill herself but she is saved just in time by Dr Mrázek who has, in the meantime, befriended by her schoolmate Benjamínek. Mrázek writes to Sychrava telling him to come back as soon as possible. Sychrava visits a delighted Stáňa in hospital. The film ends with a double wedding: Sychrava marries Stáňa and Mrázek weds Benjamínek.