Provaz z oběšence (Klecianovy milenky) (Náměsíčníci)  (A Hanged Man's Rope (Klecian's Lover) (Sleepwalkers))
R: Karel Špelina V: Poja Film, 1927 N: Karel Špelina S: Karel Špelina K: Jan Stallich H: Karel Schleichert (sedlák Lakota), Josef Šváb-Malostranský (obecní policajt Strachota/bába), Eduard Ševčík Fo: 35 mm Ve: česká D: Poja Film © Národní filmový archiv 
 
   Chudý malíř Ferry Tempera maluje v lese obraz. Tulák Pecička, který bydlí v houpací síti natažené mezi dvěma stromy, najde v lese oběšeného Ferryho. Přeřízne provaz, na němž malíř visí, a kousek si pro štěstí uřízne. Ferry se probere a odejde s tulákem. U potoka zahlédnou husopasku Jindru. Ferry začne malovat její portrét a spřátelí se s ní. Pecička se mezitím připlete k natáčení dobrodružného filmu a dostane k roli lupiče i masku, kterou po skončení scény nesejme. Sedlák Lakota, jehož husy Jindra pase, potká Pecičku v masce lupiče a vydá mu své peníze, které Pecička věnuje Jindře a Ferrymu. Na Lakotovo upozornění zatkne Pecičku strážník Strachota, ale záhy tuláka propustí. Ferryho otec se v novinách dočte, že výstava obrazů jeho syna měla úspěch. Ferry připravuje zásnuby s Jindrou, které se konají ve vile Ferryho otce. Cestou pro zásnubní dárek Ferry sice přijde o boty, díky nim se však dostaví na slavnost i Pecička, a všichni tři se tak opět setkají.
   Poor artist Ferry Tempera is painting a picture in the forest. The tramp Pecička, who lives in a hammock tied between two trees, finds Ferry hanging from a rope. He cuts down the rope on which the artist is hanging and cuts a bit off it for luck. Ferry regains consciousness and goes off with the tramp. At the stream they see the goosegirl Jindra. Ferry starts painting her portrait and befriends her. Pecička meanwhile becomes mixed up in an adventure film and gets the role of a robber for which he has to wear a mask; this he does not take off after filming. The farmer Lakota, whose goose Jindra is tending, meets Pecička in the robber's mask and hands over his money which Pecička gives to Jindra and Ferry. Lakota goes to the policeman Strachota who locks Pecička up for the crime but the tramp is soon released. Ferry's father reads in the newspaper that his son's exhibition was successful. Ferry begins preparations for his engagement party for Jindra which is to take place in Ferry's father's villa. On his way to buy an engagement present, Ferry loses his shoes but, thanks to him, Pecička also arrives for the celebrations and all three meet up once again.