Pražský kat  (The Prague Executioner)
R: Rudolf Měšťák V: Republicfilm, 1927 N: román Pražský kat S: Rudolf Měšťák K: Emanuel Smolík Arch: Vilém Rittershain H: Gustav Frištenský (pražský kat Mydlář), Edmond Trachta (katův syn Jan), Anna Opplová (katova manželka), Marie Kalmarová (Apolenka, dcera kastelána), Otto Zahrádka (císařský prokurátor), Marie Kolmanová (manželka císařského prokurátora), František Růžička (císařský rychtář pražský), F. Růžičková (manželka pražského rychtáře), Alois Charvát (starý kastelán), Milka Balek-Brodská (babizna), Ada Velický (rychtářův sluha), L.H. Struna (lupič Vargo), Jan Richter (lupič Frank), František Lašek (katův pacholek), K. Bednář (katův pacholek), Jarka Pižla (hlídač ve věznici/lupič), Jaroslav Menčík (písař), Jindřich Plachta (posel lupičů), F.X. Mlejnek (lupič), Josef A. Stehlík (lupič), František Jerhot (lupič), Josef Volman (lupič), Filip Balek-Brodský (hospodský) Fo: 35 mm Ve: česká D: Republicfilm Pr: 02.12.1927 © Národní filmový archiv 
 
   Loupeživý rytíř, nazývaný "zlatý kníže", který navenek zastává funkci císařského prokurátora, nechá svou tlupou unést syna pražského rychtáře a počítá s tučným výkupným. Jan, syn pražského kata Mydláře, se zamiluje do krásné Apolenky. Jednoho dne dívka zavede Jana na hrad, v němž se svým pěstounem, starým kastelánem, bydlí. Hrad je sídlem "zlatého knížete", který milence překvapí a uvězní. Vymyslí ďábelský plán, podle něhož by měl Jana popravit sám Mydlář, a dopisem povolá kata na hrad. Kastelánovi se Jana zželí a tajně ho propustí. Apolenka z hradu také uprchne a je pronáledována rytířovými lidmi. Schová se do chatrče v lesích, kterou však obývá jeden z lupičů. Uteče mu a nakonec se šťastně shledá s Janem. Mezitím si pražský rychtář s vojáky vymůže vstup do hradu. Jeho syn je nakonec zachráněn a zlotřilý prokurátor se dostane do rukou mistra Mydláře.
   The robber-knight known as the "Golden Prince" who, in public, holds the postition of imperial prosecutor, has the son of the Prague magistrate abducted by his gang and demands a large ranson. Jan, the son of Prague executioner Mydlář, is in love with the beautiful Apolenka. One day the girl takes Jan to the castle where she lives with her guardian, an old castellan. The castle is the seat of the "Golden Prince" who surprises the lovers and has them imprisoned. He thinks up a devilish plan, according to which Mydlář himself is to execute Jan and he calls the executioner to the castle in a letter. The castellan takes pity on Jan and secretly lets him go. Apolenka also flees the castle and is hunted by the knight's gang. She hides in a hut in the woods which, however, is inhabited by one of the gang members. She escapes from him and finally finds her beloved Jan. In the meantime the Prague magistrate and his soldiers storm the castle. His son is saved and the villainous prosecutor finds himself in the hands of Mydlář, the executioner.