Pražské děti  (Prague Children)
R: Robert Zdráhal V: Umafilm, 1927 N: Robert Zdráhal S: Robert Zdráhal K: Jaroslav BlažekJindřich Brichta Arch: Vilém Rittershain H: Marta Friedmanová (Anička Klánová), Ferry Seidl (Aniččin otec), Theodor Pištěk (továrník Karel Milan), Božena Svobodová (továrníkova žena), Jan W. Speerger (továrníkův syn Jiří), Bronislava Livia (Klára Wienerová), Jan Jančík (Aniččin bratr Jindra), L.H. Struna (Jindrův přítel Jiří Hron), Jan Marek (konfident Alfréd Kimla), Antonie Nedošinská (Barbora), Fiala Karel (2) (ředitel Žal), Eduard Malý (tajný), Viktor Nejedlý (tajný), Karel Kalista (šikovatel), Bohumil Kovář (vojenský krejčí), Antonín Marek (sluha), Adolf Nettl (hejtman řídící popravu), Veselý Karel (herec) (generál), Ferdinand Kursa (pobočník), Václav Žichovský (polní kurát), František Malý (stráž), Jindřich Fiala (vojenský sluha) Fo: 35 mm Ve: česká D: Umafilm Pr: 20.06.1928 © Národní filmový archiv 
 
   Otec Aničky Klánové, armádní záložník, je na počátku I. světové války pro odboj popraven. Anička prodělává těžký život opuštěného děvčete. Jiří Milan, syn bohatého továrníka, byl otcem vyhnán z domu pro svůj rozmařilý život. Chce začít znovu a pracuje jako šofér. Jiřího druh z války sdělí Aničce zprávu o jejím bratrovi Jindrovi: Jindra přeběhl k nepříteli a v nastalém útoku patrně padl. Anička omdlí a Jiří, který je zároveň jejím sousedem, ji vzkřísí. Stane se jejím přítelem a ochráncem. Aničce nadbíhá policejní konfident Kimla. Když pozná, že má soupeře, snaží se Jiřího udat za úmyslné rozbití obrazu císaře, k čemuž však došlo náhodně. Nastalý převrat zachrání Jiřího před zatčením a vězením. Anička se stane ženou Jiřího a jejich štěstí je dovršeno zprávou, že domněle padlý bratr Jindra se vrací domů jako legionář. (Podle dobového popisku.)
   The father of Anička Klánová, an army reservist, is executed for his part in the resistance at the beginning of the First World War. Anička, as an abandoned child, experiences a difficult childhood. Jiří Milan, the son of a wealthy industrialist, has been driven out by his father for his whimsical lifestyle. He wants to start a new life and he finds work as a driver. Jiřís friend from the War tells Anička the news about her brother Jindra: Jindra defected to the enemy and is believed to have been killed. Anička faints and Jiří, her neighbour, revives her. He becomes her friend and protector. Police informer Kimla tries to find favour in Anička but, when he discovers he has a rival, he informs against Jiří for the deliberate destruction of a portrait of the emperor which had, in fact, occurred by chance. The coup d'état which then breaks out saves Jiří from arrest and imprisonment. Anička becomes his wife and their happiness is complete when they hear the news that Anička's brother Jindra is alive and has returned home as a legionnaire. (According to promotional material issued at the time the film was made.)