Paní Katynka z vaječného trhu  (Mrs. Katynka from the Egg Market)
R: Václav Kubásek V: Elekta Journal, 1927 N: román Paní Katinka z Vaječného trhu S: František Horký K: Karel Kopřiva Arch: Vilém Rittershain H: Antonie Nedošinská (trhovkyně paní Katynka), Jarmila Horáková (sirotek Floriška), Petr Dolan (sirotek Iškariot), Betty Kysilková (trhovkyně paní Nanynka), Antonín Marek (kupec Ignác Malý), Saša Dobrovolná (Dobrušová), Anita Janová (Klárka, dcera Dobrušové), Vávra Miloš (2) (Katynčin syn Emil), Věra Hlavatá (Nanynčina dcera Helena), Joe Jenčík (cibulář Lojzík), Milka Balek-Brodská (zákaznice), Marie Veselá (trhovkyně), Vladimír Smíchovský (otčím Florišky), Theodor Pištěk (písař) Fo: 35 mm Ve: česká D: Degl a spol. Pr: 06.12.1929 © Národní filmový archiv 
 
   Trhovkyně Katynka se přátelí s trhovkyní Nanynkou a jejich děti Emil a Helenka se mají vzít. Emil však miluje něžnou Klárku a na Helenku si zase myslí cibulář Lojzík. Katynka se pohádá s Nanynkou kvůli Emilově nechuti do svatby s Helenkou. Emil odejde z domu, vezme si Klárku a odstěhuje se s ní do Brna. Dostane sice místo v úřadě, trápí ho však, že nedostudoval. Klárka napíše po čase tchyni dopis na usmířenou. Katynka za synem přijede, omluví se Klárce a pozve celou rodinu i s osiřelou Floriškou, která nalezla u Klárky útočiště, k sobě do Prahy. Na podzim Emil složí poslední zkoušku. Katynka s Nanynkou se usmíří. Floriška se sblíží na tržišti se sirotkem Iškariotem, a když paní Katynka zemře, ujmou se společně jejího stánku.
   Stall-holder Katynka befriends another stall-holder Nanynka and their children, Emil and Helenka, are to marry. Emil, however, loves the gentle Klara, and Lojzik the onion-grower, however, has eyes only for Helenka. Katynka argues with Nanynka since Emil does not want to marry Helenka. Emil leaves home, marries Klarka and moves with her to Brno. He gets a job in an office but is troubled by the fact that he has not finished his studies. Klara writes to her mother-in-law after a time to try and make amends. Katynka comes to see her son, apologises to Klara and invites the whole family to Prague, including the orphaned Floriska who has been taken in by Klara. In the autumn Emil takes his final exams. Katynka and Nanynka make up. Floriska finds a friend at the marketplace in Iskariot, also an orphan. When Katynka dies they take over her stall together.