Milenky starého kriminálníka  (The Lovers of an Old Criminal)
R: Svatopluk Innemann V: Oceanfilm, 1927 N: Josef Skružný S: Josef SkružnýElmar Klos K: Otto Heller Arch: Alois Mecera H: Jan W. Speerger (továrník Pardon), Vlasta Burian (továrníkův strýc Cyril Pondělíček/), Vlasta Burian (kriminálník Alois Kanibal), Anny Ondráková (Hrazánkova dcera Fifi), Emilie Nitschová (Hrazánkova manželka), Jiří Hron (Fifin ctitel), Betty Kysilková (jasnovidka Štefanie Lesczynská), Věra Hlavatá (dcera Lesczynské Olga), Jindřich Plachta (komorník Kristián), Rudolf Sůva (strážce zámeckého parku Alois Pivo), František Černý (zahradník), Jarka Pižla (zahradníkův pomocník), L.H. Struna (apač), Elsa Vetešníková (apačka), František Juhan (Fifin šofér), Ferry Seidl (vrátný v hotelu), Rudolf Stahl (detektiv), František Jerhot (velký strážník), František Malý (menší strážník), Alois Dvorský (číšník), Gustav Hrdlička (kadeřník), Anči Pírková (třetí oběť kriminálníka) Fo: 35 mm Ve: česká D: Oceanfilm Pr: 07.10.1927 © Národní filmový archiv 
 
   Továrník Pardon se na plese seznámí s Olgou, dcerou jasnovidky Štefanie Lesczynské. Známost je však přerušena, protože matka s dcerou odjíždějí. O sňatek s Pardonem má zájem Fifi Hrazánková. Pardon poprosí svého strýce Cyrila Pondělíčka, aby dívku přijal místo něho a její úmysl jí rozmluvil. Fifi Pondělíčka svede. Pardon se mezitím náhodou setká s Olgou a Štefanií a nabídne jim přístřeší u Pondělíčka, který se za něj vydává. Pondělíček pozná ve Štefanii svou někdejší lásku, Olga je jeho dcera. Štefanie ho také pozná, Pondělíček však tvrdí, že je lupič Kanibal, o němž se píše v novinách. Pardona, Štefanii a Olgu zavře do sklepa a společně s Fifi prchá. V krčmě se setkávají se skutečným Kanibalem, kterého stíhá policie. Policisté zatknou omylem Pondělíčka. Pardon se za Pondělíčka zaručí. Pravý Kanibal je pak dopaden, Pondělíček si bere Štefanii, přeje štěstí své dceři Olze s továrníkem Pardonem. Fifi je vyléčena ze svých romantických představ.
   Factory owner Pardon, meets Olga, daughter of clairvoyant Stefanie Lesczynska at a ball. Their brief acquaintance is interrupted when Olga and her mother have to leave. Fifi Hrazánková has her sights set on the elligible Pardon. Pardon asks his Uncle Cyril Ponděliček if the girl could take over his position at work so that she may be dissuaded of her amorous intentions. Fifi seduces Pondělíček. In the meantime, Pardon meets Olga and Stefanie again by chance and offers them a place to stay at Ponděliček's while Pondělíček passes himself off as Pardon. Ponděliček recognises Stefanie as his former lover, Olga is their daughter. Stefanie also recognises him, but Pondělíček declares that he is the thief named Kanibal whom the newspapers are all writing about. He locks Pardon, Stefanie and Olga in the cellar and, together with Fifi, he escapes. In the inn they happen to come across the real Kanibal who is being pursued by the police. The police mistakenly arrest Pondělíček. Pardon explains to the Police who Pondělíček really is. The real Kanibal is then apprehended. Pondělíček then marries Stefanie and they wish their daughter luck with the factory owner, Pardon. Fifi is thus finally cured of her romantic notions.