Květ ze Šumavy (Květ Šumavy)  (Flowers of the Šumava Mountains)
R: Karel Lamač V: Karel,Lamač, 1927 N: Karel LamačVáclav Wasserman S: Karel LamačVáclav Wasserman K: Otto Heller Arch: Josef WenigVilém Rittershain H: Karel Schleichert (postilion Krušina), Karel Lamač (syn drožkáře dr. Jiří Kalvoda), Anny Ondráková (Dáňa, později tanečnice Daina Laur), Hermína Fordová (Lorencová, Dánina matka), Jan W. Speerger (Dánin bratr Petr Lorenc), Vladimír Majer (divadelní ředitel), Josef Rovenský (drožkář Kalvoda), Hanni Weisse (Alice Gordonová), Theodor Pištěk (ctitel Alicin továrník Braun), Joe Jenčík (Mefisto), Máňa ŽeníškováJosef PříhodaB. Fišer Fo: 35 mm Ve: česká D: Ufa Pr: 09.09.1927 © Národní filmový archiv 
 
   Dáňa Lorencová pocházela z chudé horské vesničky. Její bratr Petr byl pašerák a přivedl celou rodinu do neštěstí. Když ho hledali četníci, vzala matka vinu na sebe. Petr uprchl, matka byla zatčena a mladičká Dáňa musela opustit domov. Ve městě jí však štěstí přálo, stala se slavnou tanečnicí. Před divadlem, kde Dáňa tančila, denně stával drožkář Kalvoda. Jednoho dne dostal zprávu od syna Jiřího, že se mu nepodařilo vybudovat si v horách lékařskou praxi a že se tedy vrací domů. Kalvoda mu opatřil místo lékaře v divadle. Tam se Jiří znovu setkal s Dáňou - poznali se před časem v Dánině vesnici - a oba se do sebe zamilovali. Do jejich života však neblaze zasáhl Petr. Zjistil, že Dáňa žije v blahobytu, a začal ji vydírat. Jiří, který Petra neznal, na něho žárlil, a mezi ním a Dáňou došlo k roztržce. Smířila je až Dánina matka, kterou nalezl Jiří náhodou na ulici zcela vysílenou, když ji propustili z vězení.
   Dáňa Lorencová comes from a poor mountain village. Her brother Petr is a smuggler and his illegal activities bring disrepute and misfortune upon the whole family. When the police come looking for him, his mother takes the blame upon herself. Petr escapes, his mother is arrested and young Dáňa has to leave home. In the city, however, luck befalls her and she becomes a famous dancer. Everyday, Kalvoda, the coachman, stands in front of the theatre where Dáňa dances. One day, he gets news from his son Jiří. He hears that Jiří has been unable to establish a medical practice in the mountains and has returned home. Kalvoda secures him a position as a doctor in the theatre. There, Jiří meets once again with Dáňa, they recognise each other from the past in Dáňa's village and fall in love with each other. However, the ill-fated Petr meddles in their lives. He discovers that Dáňa lives in prosperity and starts to blackmail her. Jiří, who does not know who Petr is, becomes jealous and they quarrel openly. They are reconciled when Dáňa's mother meets Jiří by chance in the street, completely debilitated after her release from prison.