Krásná vyzvědačka  (The Beautiful Spy)
R: Miroslav J. Krňanský V: Borský a Šulc (nakladatelství), 1927 N: román Krásná vyzvědačka S: Miroslav J. KrňanskýJosef Adler K: Josef Bulánek Arch: Alois Mecera H: Bronislava Livia (Hermína Krausová), Jan W. Speerger (ing.Jaroslav Hornof), Luigi Hofman (prezident Ardenska Michal de Costa), Jan Svoboda (prezidentův sekretář Marcel Zenet), Ferry Seidl (major Bergh), Josef Vraný (prezidentův synovec Jiří), Theodor Pištěk (šéf vyzvědačské skupiny správce Ka), L.H. Struna (Karlův pomocník Josef), Václav Srb (slabomyslný Celestýn), Antonín Marek (Celestýnův otec), Jindřich Lhoták (zástupce Mauretánie), Vladimír Smíchovský (správce věznice), Alfred Schlesinger (lékař), František Jerhot (žalářník), Marie Fingerová (anarchistka Eva Karstenová), Václav Rabský (velitel ardenského četnictva), Karel Damaj (člen Černého tribunálu), Fiala Karel (2) (ministerský předseda Ralf Tongar), Ferenc Futurista (ministr železnic), Čeněk Šlégl (policejní prefekt Karlys), Vladimír Slavínský (ministr národní obrany), Josef Šváb-Malostranský (ministr zdravotnictví), Josef Volman (ministr financí), Alfred Schlesinger (lékař) Fo: 35 mm Ve: česká D: La Tricolore Pr: 09.03.1928 © Národní filmový archiv 
 
   Hermína, vyzvědačka Ardenska, v němž vládne diktátor de Costa, se setkává s inženýrem Hornofem, občanem sousední mírumilovné Mauretánie. Hornof se do krásné ženy zamiluje, ale tuší její nepřátelskou činnost a proto se za ní vydává do Ardenska. Zde ho Hermína, jíž také není lhostejný, zachrání z nebezpečné léčky. Oba pak musí prchnout. Cestou k mauretánským hranicím se skryjí v chatrči. Když Hermína odejde pro lék pro zraněného Hornofa, přepadnou chatrč ardenští četníci a odvedou Hornofa do vězení. Hornof má být popraven, podaří se mu však vyvolat vzpouru, uprchnout a navíc zničit největší ardenský muniční sklad. Přitom je znovu chycen a zdá se, že tentokrát popravě neunikne. V té době je však zatčen v Mauretánii de Costův synovec Jiří a oba státy se proto dohodnou na výměně zajatců. Osvobozený Hornof se pak dozví, že od počátku Hermína pracovala pro Mauretánii. Jejich lásce tedy už nic nestojí v cestě.
   Hermína, a spy in Ardensko, a country governed by dictator de Costa meets with engineer Hornof, a citizen of peace-loving neighbouring Mauretania. Hornof falls in love with the beautiful woman but suspects her of enemy activities and consequently, he follows her to Ardensko. Hermína is far from indifferent towards him and, in fact, rescues him from a dangerous trap. They are both forced to flee. They travel to the Mauretanian border and hide out in a mountain shack. When Hermína goes to fetch medicine for Hornof, who is injured, Ardenskan soldiers descend on the shack and drag Hornof away to prison. Hornof is to be executed, but he manages to cause a rebellion in which he escapes and destroys the largest Ardenskan munitions store. Not long afterwards he is caught again and is certain that, this time, he will not escape execution. At the same time, in Mauretania, de Costa's nephew is arrested and consequently the two states arrange an exchange of prisoners-of-war. Once free, Hornof realises that Hermína has been working for Mauretania all along. Nothing now will stand in the way of their love.