Její princ (Sirotek)  (Her Prince (The Orphan))
R: V.Ch. Vladimírov V: Albína,Kliková, 1927 N: František Klika S: V.Ch. Vladimírov K: Josef Brabec Arch: Vilém Rittershain H: Antonín Marek (dědeček), Ada Pellová-Czivišová (Marie/Jiřina), Milli Czivišová (Mariina dcera Hanička), V.Ch. Vladimírov (dělník Pavel Horský), Theodor Pištěk (továrník Jičínský), Václav Žichovský (notář u továrníka Jičínského), A. Arazím (stařec z chudobince), Marie Menginová (hospodyně), Karel Schleichert (kněz), Josef Miller (lékař), Fridrichová (sousedka), Špitálská (panímáma) Fo: 35 mm Ve: česká D: Bavafilm Pr: 09.03.1928 © Národní filmový archiv 
 
   Jiřina, úřednice v továrně, odmítá milostné návrhy přítele Pavla, protože jsou oba příliš chudí na to, aby mohli založit rodinu. Doporučí Pavlovi, aby se raději zajímal o její pilnou sestru Marii. Jiřina nemůže unést tíhu chudoby a odchází do města. Pavel se sblíží s Marií. Po letech pracuje Jiřina jako sekretářka továrníka Jičínského. Mezitím Marie porodila Pavlovi dceru. Na Marii však zaútočí zákeřná choroba, Pavel se zraní při práci v továrně. Jičínský Jiřině nabídne sňatek a odkáže jí veškerý majetek. Jiřina netuší, že sestra Marie zemřela. Po Mariině smrti žije Pavel s malou dcerkou a ženiným otcem. Strádají tak velkou bídou, že Pavel musí svěřit dítě do péče nelaskavé sousedky a tchána dát do chudobince. Sám jde hledat štěstí do světa. Když se po nějaké době Pavel vrátí s úsporami, ožení se s Jiřinou, která mezitím ovdověla.
   Jiřina, a factory clerk, refuses the amorous advances of her friend Pavel since they are both too poor to start a family. Jiřina tells Pavel that he would be better off courting her hard-working sister Marie. Jiřina, however, cannot endure the burden of poverty and she leaves for the city while Pavel transfers his affections to Marie. After years Jiřina works as a secretary to Jičínský, the factory owner. During this time, Maria has given Pavel a daughter. Marie, however, is struck by an insidious disease and Pavel is wounded at work in the factory. Jičínský asks Jiřina to marry him and offers her all his worldly belongings. Jiřina does not know that her sister has died. After Marie's death, Pavel lives with his little daughter and his father-in-law. They are very poor, however, and Pavel has to give up his daughter into the care of the malicious neighbour and put his father-in-law into a poorhouse. Then he goes out into the world to try to find some happiness. When Pavel returns with the wealth he has acquired, he marries Jiřina who in the meantime became a widow.