Dům ztraceného štěstí  (The House of Lost Hapiness)
R: Josef Rovenský V: Bratři Deglové, 1927 N: román Dům ztraceného štěstí S: Martin FričJosef Rovenský K: Karel Degl Arch: Vilém Rittershain H: Jan W. Speerger (lesník Karel Tarant/Ludmilin syn B), Suzanne Marwille (Karlova žena Ludmila), Josef Rovenský (Karlův bratr), Ella Nollová (služka a Karlova milenka Francina), Joe Jenčík (adjunkt Mejzlík), Fiala Karel (2) (farář), Karel Noll (dědeček Cibiš), Vladimír Smíchovský (četník), Anita Janová (Ludmilina dcera Eliška), Martin Frič (Eliščin nápadník poručík Vrtěl), Věra Hlavatá (Tonička), Jiří Hron (Toniččin ženich Jiří), Ada Velický (dráb), Robert Ford (prokurátor), Karel Schleichert (předseda soudu), Josef Oliak (porotce), Jindřich Edl (obhájce), Václav Žichovský (obhájce), Veselý Karel (herec) (obhájce), Josef Kobík (četník), Rudolf Stahl (četník), Jindra Štěpánek (dítě) Fo: 35 mm Ve: česká D: Degl a spol. Pr: 03.02.1928 © Národní filmový archiv 
 
   Ve vězeňské kapli se modlí Ludmila Tarantová, nařčená služebnou Francinou ze spoluúčasti na vraždě vlastního muže a neprávem odsouzená ke dvaceti letům žaláře. Po patnácti letech je Ludmila propuštěna a vrací se do vsi. Pod cizím jménem nastupuje jako hospodyně u svého švagra, který má v péči její děti - Elišku a Blažeje. Nikdo z nich Ludmilu po dlouhém odloučení nepozná a Blažej se k nové "hospodyni" chová hrubě. Umírající služka Francina se přizná ke křivému svědectví proti Ludmile a vesnický farář prozradí Tarantovi, kdo je jeho hospodyní. Eliška s Blažejem jsou šťastni, že se shledali se svou matkou. Tarant se brzy s Ludmilou ožení.
   Ludmila Tarantová accused by her maind Francina of the murder of her husband and unjustly condemned to twenty years imprisonment is praying in a prison chapel. Ludmila is released after fifteen years and she goes back to her village. Under a different name she starts to work as a housekeeper for the brother of her dead husband who is bringing up her children - Eliška and Blažej. No one recognises Ludmila after such a long time and Blažej behaves badly towards the new "housekeeper". The dying servant Francina confesses to forging a deceitful testimony against Ludmila and the village priest tells Tarant, that his housekeeper was his brother's wife. Eliška and Blažej are glad that they have found their mother and Tarant soon asks Ludmila to be his wife.