Dráteníček  (The Little Tinker)
R: V.Ch. Vladimírov V: Pellová-Czivišová Ada, 1927 N: V.Ch. Vladimírov S: V.Ch. Vladimírov K: Josef Brabec Arch: Vilém Rittershain H: Milli Czivišová (dráteníček), Anna Brabcová-Vaicová (komorná), V.Ch. Vladimírov (dráteník, pěstoun dráteníčka), Jan W. Speerger (inženýr, otec dráteníčka) Fo: 35 mm Ve: česká D: Biografia Pr: 23.12.1927 © Národní filmový archiv 
 
    V malém městě v sousedství továrníkovy vily žije chudá vdova se svým synem Mirkem. Továrníkova dcera Lidka se s Mirkem od dětství přátelí. Mirek pomýšlí na svatbu s Liduškou, ale továrník provdá dceru za bohatého inženýra. Mirek smutně přihlíží štěstí, jež Lidka prožívá se svým synkem. Dítě je však uneseno neznámým tulákem, který je předá do péče chudého dráteníka. Když hoch vyroste a naučí se drátenickému řemeslu, přijde si pro něho tulák znovu. Vodí ho s sebou z místa na místo a chlapec musí vydělat na obživu pro oba. Nakonec krutému tulákovi uteče. Náhodně vyslechne dva muže, kteří se chystají vyloupit vilu "Lidku". Chlapec vilu vyhledá a uvnitř najde nemocnou ženu, kterou před loupeží varuje. Žena pak v sebeobraně jednoho z lupičů postřelí, druhý uteče. Hoch pozná v umírajícím muži tuláka, a ten prozradí, že ho unesl právě z vily, kde se nyní nacházejí. Dráteníček se šťastně shledá se svou ovdovělou matkou, která se brzy uzdraví a provdá se za Mirka. (Podle dobového popisku.)
   In a little town in the vicinity of an factory owner`s villa lives a poor widow with her son Mirek. The factory owner`s daughter Lidka has been a friend of Mirek's since childhood. Mirek dreams of a wedding with Lidka but her father marries her off to a rich engineer. Mirek sadly looks on at the happy life Lidka has with her son. The child is abducted, however, by an unknown wanderer who puts him in the care of a poor tinker. When the boy grows up and learns the tinker's trade, the tramp comes for him again. He takes him with him from place to place and the young man has to work hard to keep both of them. Finally he manages to run away from the cruel tramp. By chance he overhears two men who are preparing to break into Lidka's villa. The boy seeks out the house and finds a sick woman inside; he warns her of the robbery attempt. The woman shoots one of the men in self- defence, the other runs away. The boy recognises the tramp in the dying man and the latter confesses that he had kidnaped the boy from this very place. The tinker has a happy reunion with his widowed mother who soon recovers and marries Mirek. (According to promotional material issued at the time the film was made.)