Batalion  (Battalion)
R: Přemysl Pražský V: Přemysl,Pražský, 1927 N: román Batalion, Josef Hais-Týnecký: divadelní hra Batalion S: Přemysl Pražský K: Jaroslav Blažek Arch: Alois Mecera Výtv: Matoušek František (2) H: Karel Hašler (advokát a poslanec JUDr. František), Bronislava Livia (advokátova manželka Zdenka), Vladimír Pospíšil-Born (nadporučík, milenec advokátovy žen), Karel Noll (bývalý voják Vondra), Eman Fiala (souchotinář Eda), Eugen Wiesner (bývalý herec Mušek), Karel Švarc (zloděj psů Bylina), Josef Wanderer (prezident soudu), Nelly Kovalevská (dcera prezidenta soudu Olga), Růžička Rudolf (2) (snoubenec Olgy Alfréd), Vladimír Smíchovský (zedník Rokos), Roza Schlesingerová (manželka zedníka Rokose), Marta Friedmanová (dcera zedníka Rokose Lojzka), Jaro Hykman (Lojzčin milý Frantík Záruba), Jindra Hermanová (lehká holka Tonka), Florentin Steinsberg (kněz), Josef Oliak (obstarožní svůdce Lojzky), Jan Richter (pasák holek), Ladislav Desenský (lékař), Alexander Třebovský (Šťovek), Václav Pecián (strážník), Anči Pírková (kamarádka Tonky), Eduard Malý (pouliční galán), Vojtěch Záhořík (surový opilec), Herma Slavjanská (opilcova žena), Ferry Seidl (profous Fišpanky), Emilie Boková (trhovkyně), Hynek Lažanský (policejní komisař), Marie Tajčová (lehká holka), Terezie Třebovská (výčepní), František Lašek (soudní úředník), František Velebný (zapisovatel u soudu), Frank Argus (zapisovatel u soudu), Fráňa Vodička (zapisovatel u soudu) Fo: 35 mm Ve: česká D: Julius,Schmitt Pr: 25.12.1927 © Národní filmový archiv 
 
   Advokát Uher přistihne po návratu domů svou ženu Zdenku v náruči milence. Zdrcen její zradou odejde z domu a uchýlí se do vykřičené hospody Batalion, kde se seznámí se stálými hosty a jejich osudy. Je zde bývalý herec Mušek, zloděj psů Bylina, zedník Rokos, vysloužilec Vondra, souchotinář Eda, prostitutka Tonka a svedená dívka Lojzka. Uher se stane patronem této společnosti ztracenců a snaží se jim pomoci. Když jde Eda do protější hospody na polévku, je náhodně zastřelen při policejní razii. Uher svědčí v procesu s policistou, který Edu zastřelil, a obžaluje právní systém. Dcera prezidenta soudu Olga žádá Uhra, aby se stal varhaníkem v kostele, a Uher, marně toužící po jejím citu, jí vyhoví. Nemůže však odolat alkoholu a jeho úpadek rychle postupuje. Ocitá se v nemocnici pro chudé, kde ho Olga navštíví. Uher blouzní a vidí v ní svou nevěrnou ženu. Na smrtelném loži Zdence odpouští. Nad jeho hrobem zpívá osazenstvo Batalionu svou "hymnu" Pryč a pryč je všecko...
   The lawyer Uher comes home to find his wife Zdena in the arms of a lover. Crushed by her infidelity he leaves home and makes for the ill-famed pub Battalion, where he gets to know the regulars : former actor Mušek, dog-thief Bylina, mason Rokos, ex-serviceman Vondra, consuptive Eda, the prostitute Tonka and the seduced young girl Lojzka. Uher becomes the patron of this society of lost souls and he tries to help them. When Eda goes to the opposite pub for some soup, he is accidentally shot during a police raid. Uher is a witness in the trial with the policeman who shot Eda and he challenges the legal system. Olga, daughter of the chief judge asks Uher to become church organist and Uher, who longs in vain for her affection, agrees. He cannot resist alcohol, however, and he is on the decline. He finds himself in hospital for poor people where Olga comes to visit him. Uher becomes delirious and sees in her his unfaithful wife. He forgives Zdena on his deathbed. The company from the Batalion sings their "anthem" above his grave: Everything is gone, is gone...