Zápas o život (Nevinně odsouzen)  (Struggle for Life (Wrongly Accused))
V: Orbisfilm, 1926 Fo: 35 mm Ve: česká D: Svetofilm © Národní filmový archiv 
 
   Surový manžel zahyne ve rvačce s advokátem, přítelem své ženy. Advokát se považuje za vraha, ale z vraždy je obviněn pytlák. Nakonec se ukáže, že vraždu spáchal sluha a advokát se s vdovou ožení. (Podle dobového tisku.)
   A brutal husband dies in a fight with the lawyer, a friend of his wife. The lawyer considers himself to be a murderer but a poacher is accused instead. In the end it is discovered that the murder was committed by a servant and the lawyer is then free to marry the widow. (According to an article appearing in the press at the time the film was made.)