Werther (Utrpení mladé lásky)  (Werther (The Torment of Young Love))
R: Miloš Hajský V: Miloš,Hajský, 1926 N: román Werther S: Miloš HajskýJiří Fiala K: Otto Heller Arch: Vilém Rittershain H: Miloš Hajský (Werther), Marta Mayrová (Lotta - Charlotta Buffová), Ela Poznerová (Žofie, sestra Lotty), Ola Hors (Max, bratr Lotty), František Havel (otec Buff), Vladimír Židlický (Kestner, manžel Lotty), František Adam (Kampe, Wertherův přítel), Jan Marek (regenschori), Jiří Fiala Fo: 35 mm Ve: česká D: Fortuna Film Pr: 29.04.1927 © Národní filmový archiv 
 
   Snivý samotář Werther se zamiluje do půvabné Lotty, jejíž sestra Žofie zase nepokrytě projevuje zájem o Werthera. Na plese, kam je dívkami pozván, se setká Werther také s Lottinýn snoubencem Kestnerem. Lotta Wertherovi navrhne, aby učil jejího bratra Maxe hrát na housle. Werther přijme a s Maxem se velmi spřátelí. Lotta se však provdá za Kestnera. Werther se opět uzavře do své osamělosti a podléhá svým přeludům. Po delší době je pozván do Kestnerovy rodiny na návštěvu. Po Kestnerově odchodu zahraje Werther Lottě skladbu, kterou pro ni složil. Když se manžel vrátí, najde Lottu ve Wertherově objetí a vyhodí ho z domu. Werther se rozhodne skončit svůj život. Smrtelně zraněn ranou z bambitky je odnesen k Lottě a zemře v jejím náručí. Zdrcená Lotta se uchýlí do bezpečí ke svému muži. (Podle dobového popisku.)
   The dreamy loner Werther has fallen in love with the charming Lotta whose sister Žofie fails to conceal her feelings towards Werther. At a ball to which the girls have invited him, Werther meets Lotta's fiance Kestner. Lotta suggest to Werther that he should teach her brother Max to play the violin. Werther accepts and becomes good friends with him. Lotta eventually marries Kestner. Werther becomes withdrawn and succumbs to delusion. After some time he is invited to visit the Kestners. After Kestner leaves, Werther and Lotta play a work together which he had composed for her. When her husband comes back he finds Lotta in his embrace and Werther is thrown out. Werther decides to kill himself. He is mortally wounded by a bullet from his own pistol and is taken to Lotta to die in her arms. The despairing Lotta seeks the comfort of her husband. (According to promotional material issued at the time the film was made.)