Válečné tajnosti pražské  (Military Secrets of Prague)
R: Václav Kubásek V: Iris-Film, 1926 N: román Válečné tajnosti pražské S: Václav Kubásek K: Václav Vích Arch: Alois Mecera H: Otto Zahrádka (baron Petr Vlenecký z Vlenec), Jan W. Speerger (baronův syn Oldřich, Donthův tajem), Marie Kopecká (dcera barona Zdenka), Vraný Josef st. (arcivévoda d'Este), Eduard Malý (Ignát Salten, bývalý lokaj arciv.d), Jarmila Vacková (Saltenova dcera Marcela), Fiala Karel (2) (ředitel Rakous.strojíren rytíř Don), Marie Fingerová (majitelka salonu Klotylda Rajská), Mary Jansová (Helena, dcera Klotyldy Rajské), Josef Oliak (konfident Gustav Lustig), Jiří Hron (lesní adjunkt, Oldřichův přítel), Josef Vraný (Hans Truding - Jan Trudný), Jan Richter (vynálezce profesor Rotterburger), Josef Zezulka (chemik Božík Radosta), Alfred Schlesinger (lokaj s plnovousem), Tichý František (majitel kin) (páter Agathon, mnich bosák), Milka Balek-Brodská (slečna Hoftová), Jindřich Fiala (příslušník vojenské policie), František Jerhot (četník), Ladislav Desenský (generál), Josef Mužík (čtenář novin), E. Václavek (partner barona Vleneckého) Fo: 35 mm Ve: česká D: Iris-Film Pr: 25.06.1926 © Národní filmový archiv 
 
   První světová válka. Zbohatlý lokaj Salten s komplicem nechají nemocného barona Petra Vleneckého pojistit na vysokou částku a pojistku od něj odkoupí. Baronův syn Oldřich je tajemníkem ředitele Rakouských strojíren Donatha. Za pomoci chemika Radosty pořídí pro české vlastence opisy plánů Rakouských strojíren. Oldřich doprovází Donatha do Berlína na schůzku s profesorem Rotterburgerem, který jim ukáže svou novou plynovou zbraň. Na Radostův popud se Oldřich sejde s Čechem Janem Trudným, který pod jménem Hans Truding, pracuje pro francouzskou rozvědku, a získá pro něho plány zbraně. Vlenecký zemře a Salten dostane peníze. Pronásledovaný Oldřich se ukryje v klášteře proti Saltenovu domu a zamiluje se do jeho dcery Marcely. S mnichem páterem Agathonem si vyměnil šaty a zůstal na čas v klášteře. Jako vyslanec řádu bosáků je vyslán do Švýcar, ale na hranicích je jako špion zadržen a odsouzen k smrti. Zachrání ho Truding, s nímž Oldřich odcestuje do Francie. V bitvě u Verdunu je Truding zastřelen, ale jeho přítelkyně Helena dokončí úkol a zničí německý systém podzemních chodeb, přičemž sama zahyne. Po válce Oldřich s Marcelou uctí jejich památku.
   It is the First World War. The nouveau riche lackey Salten and his accomplice have the sick baron Petr Vlenecký insured at a high premium; they subsequently buy the insurance policy from him. The baron's son Oldřich is secretary to the director of the Austrian engineering works, Donath. With the aid of chemist Radosta, he is compiling copies of the plans of the engineering works for Czech patriots. Oldřich accompanies Donatha to Berlin for a meeting with professor Rottenburg who is to show them his new chemical weapon. At Radosta's instigation Oldřich meets the Czech Jan Trudný who, under the name of Hans Truding, is working for the French as a spy and brings him the plan for the weapons. Vlenecký dies and Salten gets his money. The persecuted Oldřich hides out in a monastery opposite Salten's house and falls in love with his daughter Marcela. Dressed as a monk he goes as an envoy of the order to Switzerland but is arrested and sentenced to death as a spy. He is rescued by Truding with whom he travels to France. During the battle of Verdun, Truding and his companion Helena destroy secret corridors built by the Germans; however, they die in the process. After the War Oldřich and Marcela honour their memory.