Švejk v ruském zajetí  (Švejk in Russian Captivity)
R: Svatopluk Innemann V: Gloriafilm, 1926 N: román Osudy dobrého vojáka Švejka za sv. války, Karel Vaněk: román Osudy dobrého vojáka Švejka v ruském zajetí S: Svatopluk InnemannEduard ŠimáčekKarel Vaněk K: Václav Vích Arch: Alois Mecera H: Karel Noll (Josef Švejk), Ferenc Futurista (velitel vojenských skladů Bojkov), Jan W. Speerger (velitel zajateckého tábora), Zdena Kavková (dáma z Červeného kříže), Svatopluk Innemann (učitel Biblička), Eduard Šimáček (ruský sedlák), Jiří Hron (zajatec Marek), Ludvík Veverka (Pepča Piskloun), Theodor PištěkAntonie NedošinskáMilka Balek-BrodskáMarie KopeckáEmma SchillerováT. RaginovaFrantišek ČernýJaroslav Marvan Fo: 35 mm Ve: česká D: Gloriafilm Pr: 11.03.1927 © Národní filmový archiv 
 
   Do ruského zajateckého tábora se s mnoha dalšími dostane i voják Švejk se svými kamarády - jednoročákem Markem a učitelem Bibličkou. Odtud jsou posíláni na zemědělské práce. Švejka a Marka si vybere ruský sedlák Ivanovič. U něho upovídaný Švejk vypráví, jak zachránil carovi život. Vyprávění i další Švejkovy řeči zaslechnou četníci a odvedou ho jako špiona k veliteli. Vojenský náčelník se nemůže se Švejkem domluvit a pošle ho proto na Sibiř, kam už předtím četníci eskortovali Marka. V táboře na Sibiři vládne nuda. Jediným vzrušením je návštěva rakouského Červeného kříže. Na jaře odvezou zajatce na práci za frontu. Tam se Švejk dozví, že zemřel císař František Josef I. a rozhodne se zúčastnit se jeho pohřbu. Cestou se ocitne v ruském revolučním vření a zasahuje aktivně do různých událostí... Doma na něho čeká věrná hospodyně paní Müllerová, která každý den chodí na nádraží. A jednoho dne Švejk skutečně přijíždí - se smečkou psů, která má být základem jeho nové poválečné existence. (Podle dobového popisku.)
   The good soldier Švejk finds himself in a Russian prisoner-of-war camp with his friends - one-year volunteer Marek and the teacher Biblička. From there they are sent to do agricultural work. Švejk and Marek are selected by Russian farmer Ivanovič. The verbose Švejk tells the story of how he saved the czar's life. The gendarmes hear this and other tales of Švejk's and they take him to the commander believing him to be a spy. The military chief cannot come to any agreement with Švejk so he sends him to Siberia where the gendarmes had already escorted Marek. Boredom reigns in the Siberian camp. Only a visit by the Austrian Red Cross provides any excitement. In the spring the captives are taken to work beyond the front. There Švejk discovers that emperor Franz Joseph I has died and he decides that he must attend the funeral. On the way he finds himself caught amidst the fervour of the Russian revolution and he becomes embroiled in the Russian cause. Back at home the faithful housekeeper Mrs Müller awaits his arrival. She has been going to the train station every day to see if he has returned. One day Švejk does indeed come home - with a pack of dogs which are to be the foundation of his new postwar existence. (According to promotional material issued at the time the film was made.)