Švejk na frontě  (Švejk at the Front )
R: Karel Lamač V: Gloriafilm, 1926 N: román Osudy dobrého vojáka Švejka za sv. války S: Václav Wasserman K: Otto Heller Arch: Alois Mecera H: Karel Noll (Josef Švejk), Josef Rovenský (strážmistr), Karel Lamač (nadporučík Lukáš), Theodor Pištěk (Baloun), Jiří Hojer (Vodička), Antonie Nedošinská (Müllerová), Lo Marsánová (Kakonyová), Jan W. SpeergerL.H. Struna Fo: 35 mm Ve: česká D: Gloriafilm Pr: 15.10.1926 © Národní filmový archiv 
 
   Nadporučík Lukáš byl spolu se Švejkem přeložen k maršbatalionu do Českých Budějovic. Cestou způsobí Švejk Lukášovi nepříjemnosti s holohlavým nadřízeným, cestujícím v civilu, a poté je kvůli zatáhnutí za ruční brzdu vysazen z vlaku a předveden k přednostovi stanice. Pokutu za Švejka zaplatí jeden šťastný muž, kterému Švejkovo zastavení vlaku katapultovalo milovanou ženu přímo do náruče. Švejk se vydá do Budějovic pěšky. Jeho cesta je plná humorných příhod. Po příchodu do kasáren je regiment se Švejkem a Lukášem brzy poslán do Uher, kde Lukáš prožije dobrodružství s paní Kakonyovou. Posléze dorazí jednotka, v níž je Švejk, až na ruskou frontu. (Podle dobového popisku.)
   First lieutenant Lukáš is transferred with Švejk to the march battalion in České Budějovice. On the way he causes Lukáš some embarrassment with their bald superior who is travelling in civilian dress. He is then thrown off the train for pulling the safety chord and is taken before the station superintendent. Švejk's fine is paid by a man who was overjoyed to have been catapulted into the arms of his beloved when Švejk pulled the emergency chord. Švejk sets off for Budějovice on foot. His journey is characterised by many humorous incidents. After arriving at the barracks the regiment, along with Švejk and Lukáš, is sent to Hungary where the latter has various adventures with Mrs Kakony. Finally the unit arrives with Švejk at the Russian front. (According to promotional material issued at the time the film was made.)